Skip to content

Nysgerrigheden er min drivkraft

Nysgerrighed og initiativ. De to ord beskriver Frederik Peter Volkers tilgang til sine projekter. Et projekt, der har været altoverskyggende det sidste år, er SalReg. Et lønreguleringssystem med et stærkt data fundament, der både skal frigive tid, muliggøre nye interne processer og fastholde medarbe...

Nyuddannede skal også have gyldne muligheder

Frederik Peter Volkers har en kandidat i software design på IT-Universitet. Han er ansat som IT-konsulent i twoday, har været en del af graduate programmet, og så har han i samarbejde med to kolleger, Felix Andersen og Nicklas Fritzen, været med til at udvikle et lønreguleringssystem; SalReg, alt im...

IT er for alle - også kvinder

I Danmark er der en ligelig fordeling af mænd og kvinder, men den fordeling afspejler sig ikke i IT-branchen, hvor der er et overtal af mænd. Hvis vi skal gøre noget ved fordelingen, kræver det blandt andet profilering af faget, så vi kan få flere kvinder ind i IT og tech.

Samarbejde på tværs af generationer

For at vi kan rykke os som mennesker, skal vi møde nye indsigter, holdninger og perspektiver. Det forudsætter, at vi omgås mennesker, der ikke kun ligner os selv. Både i forhold til de synlige forskelle som køn, alder og etnicitet. Men også i forhold til mindre synlige forskelle som værdier, præfere...

Diversitet skaber en dynamisk arbejdsplads

Kvinder i IT skaber diversitet, vækst, bedre samarbejde og et dynamisk arbejdsmiljø. Selvom vi langt fra er i mål med fuld diversitet i IT-branchen, så arbejder vi på det, og det er første skridt på vejen. I twoday er diversitet og inklusion højt på dagsordenen, og vi er godt i gang med at tiltrække...