Skip to content

Performance Management i den datadrevne virksomhed

Performance Management handler om at skabe sammenhæng mellem strategi, finansielle planer og eksekvering. Det er evnen til at bruge information til at træffe endnu bedre beslutninger. Datadrevne virksomheder, som tager beslutninger ud fra fakta, udkonkurrerer i stigende grad deres konkurrenter.

twoday-situation-copenhagen-28-1280

Strategy management

Data skal tænkes ind fra starten, når der arbejdes med strategi. Det gælder, hvad enten fokus er den samlede strategi for hele organisationen eller økonomiafdelingens strategi.

Læs mere her

Planning, budgettering og forecasting

Planning, budgettering og forecasting er væsentlige områder, når virksomheden skal indfri de strategiske planer og planlægge fremadrettede aktiviteter. Men planning, budget og forecast er ofte ressourcetunge processer med gensidige afhængigheder, og hvor de seneste opdateringer ikke er afspejlet.

Læs mere her

Legal konsolidering

Komplekse koncernstrukturer, skiftende ejerforhold over tid og intern samhandel er eksempler på faktorer, som kan gøre konsolidering vanskelig på et tidspunkt, hvor virksomhedens nøgleinteressenter efterspørger resultatet af månedens aktiviteter.

Læs mere her

Lønsomhed

En lønsomhedsmodel skal være en integreret del af beslutningsgrundlaget for beslutning af og opfølgning på forretningsinitiativer.

Læs mere her

Risk Control

Økonomisk Risk Control handler om at skabe overblik og evaluere risici omkring den økonomiske styring. Risikofaktorerne omkring finansielle og regnskabsmæssige opgaver er mangeartede.

Læs mere her

Rapportering

Ledelsesrapportering handler om at supportere organisationens vigtigste interne og eksterne interessenter med finansielle og non-finansielle data – opstillet på en let overskuelig måde og leveret med den rigtige frekvens. Målgruppen er ofte interne parter som ledelse og bestyrelse og i andre tilfælde eksterne parter som for eksempel långivere.

Læs mere her

KPI, scorecards og dashboards

Vi kender alle til endeløse rapporter, som ganske få bladrer igennem, selvom de koster oceaner af tid at forberede. Brugen af udvalgte nøgletal (KPI’er) til scorecards eller dashboards er en effektiv metode til at skabe et visuelt samlet overblik og en fælles forståelse for, hvordan det går. Dette er første trin til at kunne performe endnu bedre.

Læs mere her

Indenfor Performance Management arbejder vi i to dimensioner:

 • Organisationen
 • Økonomiafdelingen (Digital Finance)

Generelt kan man sige, at organisationen er informationsforbrugere, mens økonomiafdelingen er informationsproducenter, og dermed spiller en kritisk rolle for at skabe transparens.

Organisation

 • Informationsforbrugere
 • Fra strategi til eksekvering
 • Værdiskabelse igennem organisationens kernekompetencer og kerneprocesser, fx rådgivning og produktion

Økonomiafdelingen

 • Informationsproducenter
 • Support-funktion for strategiformulering og -eksekvering
 • Værdiskabelse igennem økonomiafdelingens agile allokering af ressourcer og løbende opfølgning på performance

I mange økonomiafdelinger fokuseres der hovedsageligt på de finansielle processer og tekniske løsninger, hvor afhængigheden af regneark er høj. For twoday er Performance Management noget, som skal komme brugerne til gode, mere end det er et controlling-værktøj, som der skal laves afvigelsesforklaringer ud fra.

Ved at hjælpe økonomiafdelingen ud af silo-baserede og inkonsistente regnearksmodeller frigøres der tid til Business Partnering-opgaver, og samtidig forbedres informationskvaliteten.

44%

44% kæmper med inkonsistente regneark…

35%

35% erkender der er fejl i de regneark, der anvendes i virksomheden…

54%

54% bruger syv dage eller mere på at lukke månedsregnskabet…

12timer

Gennemsnittet bruger 12 timer om måneden på tilpasning af regneark…

Strategy management

Data skal tænkes ind fra starten, når der arbejdes med strategi. Det gælder, hvad enten fokus er den samlede strategi for hele organisationen eller økonomiafdelingens strategi.

Viden er en helt afgørende konkurrenceparameter i alle industrier, og viden afhænger af data. Det er imidlertid ikke nok at lære af fortidens fejl gennem controlling og afvigelsesforklaringer. For at understøtte strategien har organisationen også brug for at se fremad, og en af økonomiafdelingens vigtigste opgaver er at hjælpe hermed.

Virksomheders tre største udfordringer            

 • Vi har ikke den information eller indsigt, som er nødvendig for at lykkes med vores strategi – og hvis vi har den, så får vi den så sent, at vi ikke kan bruge den til noget
 • Vi har endnu ikke erkendt, hvor vigtig information og transparens er for vores evne til at skabe værdi for vores kunder og klare os blandt konkurrenterne
 • Vi ønsker hele tiden at blive klogere, men rapporter og analyser driver mest af alt suboptimering og intern konkurrence. Ikke den team-fokuserede performance-adfærd, som vi har brug for.

 

Økonomiafdelingens fem største udfordringer

 • Månedsluk og rapportering er for manuel og tidskrævende
 • Stigende krav til compliance
 • Resten af virksomheden har brug for en Business Partner, men økonomiafdelingen har svært ved at finde tid
 • Bestyrelsen og ledelsen forventer strategisk sparring og input fra CFO’en, men det kan være svært at se fremad, når fokus er på bagudrettet controlling
 • Økonomisystemer og Business Intelligence-løsninger er forældede og dårligt vedligeholdt. Dette fører til parallelle regnearksmodeller og inkonsistens.

twoday kan hjælpe økonomiafdelingen med at blive en værdiskabende Business Partner for resten af organisationen.

twoday-situation-kolding-4-1280

Planning, budgettering og forecasting

Planning, budgettering og forecasting er væsentlige områder, når virksomheden skal indfri de strategiske planer og planlægge fremadrettede aktiviteter. Men planning, budget og forecast er ofte ressourcetunge processer med gensidige afhængigheder, og hvor de seneste opdateringer ikke er afspejlet.

Uanset om løsningen skal understøtte et årsbudget, et rullende forecast eller blot input til fremtidige planer generelt, er der en række fordele ved en moderne løsning, når det kommer til datakvalitet, overblik, sammenhæng på tværs af afdelinger og simuleringsmuligheder.

twodays tilgang til budgetteringsløsninger sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om budgetteringsprocessen.

Vi starter med at kortlægge de vigtigste elementer i budgetmodellen på en analyseworkshop.

Vi anbefaler at tage udgangspunkt i kontoplanen, da denne oftest er central for løsningen og binder de forskellige budgetområder sammen på drift, balance og cash flow. Derefter kan vi udbygge løsningen til at løse specifikke områder som løn, IT samt endelig investering & afskrivning, så balance og det fremtidige cash flow kan estimeres.

Legal konsolidering

Komplekse koncernstrukturer, skiftende ejerforhold over tid og intern samhandel er eksempler på faktorer, som kan gøre konsolidering vanskelig på et tidspunkt, hvor virksomhedens nøgleinteressenter efterspørger resultatet af månedens aktiviteter.

Den rette legale konsolideringsløsning fra twoday kapacity sikrer:

 • En robust løsning integreret til kundens øvrige systemer – høj troværdig og minimering af afstemninger
 • Brugervenligt design – kan ejes og vedligeholdes af økonomiafdelingen
 • Automatiseret konsolideringsproces med mulighed for lokale godkendelser – og central styring via workflow
 • Automatiseret og transparent flow til intercompany matching
 • Integreret og skalérbar løsning – skab sammenhæng med budget/forecast-modeller
 • Mulighed for at afvikle rapporter i realtid ifm. periodelukning indeholdende de sidste posteringer

En konsolideringsløsning vil nedbringe tidsforbrug og sikre konsistent kvalitet i både den interne og eksterne rapportering.

Lønsomhed

En lønsomhedsmodel skal være en integreret del af beslutningsgrundlaget for beslutning af og opfølgning på forretningsinitiativer.

Den rette lønsomhedsmodel fra twoday sikrer:

 • En robust løsning der udnytter eksisterende dimensioner fra budget/forecast-løsningen
 • Brugervenligt design – kan ejes og vedligeholdes af økonomiafdelingen
 • Automatiseret load af non-finansielle aktivitetsdata – med minimum af ressourceforbrug til dataforberedelse
 • Integreret og skalérbar løsning med mulighed for at udvide modeller med nye aktivitetsdrivers – så modellen afspejler det aktuelle ressourceforbrug
 • Fleksibilitet i modellen, der giver mulighed for at arbejde med forskellige allokeringsmodeller
 • Mulighed for at analysere forretningens performance på produkt/kundeniveau samt opsummeret på kategoriniveau
 Risk Control

Økonomisk Risk Control handler om at skabe overblik og evaluere risici omkring den økonomiske styring. Risikofaktorerne omkring finansielle og regnskabsmæssige opgaver er mangeartede. Udfordringer i arbejdet med periodeluk og processen omkring regnskabsaflæggelse skyldes ofte fejl omkring data. Det kan for eksempel skyldes manglende dataindlæsning og ufuldstændigt bogføringsgrundlag.

Erfaringer viser, at implementering af en Business Intelligence (BI)-løsning, som er tilpasset Risk Control-området, medvirker til at skabe bedre processer og mere automatisering. Det giver en effektiv risikostyring og et klarere revisionsspor.

Hos twoday fokuserer vi på 3 områder, når vi arbejder med Risk Control og datasystemer:

 1. Risk Control matrix (RCM) skaber overblik over risici og matchende kontroller
 2. En veludviklet datamodel er grundlaget for en effektiv risikostyring af finansområdet
 3. Rapporter og dashboards medfører transparens i Risk Control arbejdet for alle brugere

Hos twoday anvender vi en metode, hvor vi kombinerer den traditionelle datamodel – for eksempel en finanskube – med den til området tilknyttede risici- og kontroldokumentation

twoday-situation-herning-34-1280

Rapportering

Ledelsesrapportering handler om at supportere organisationens vigtigste interne og eksterne interessenter med finansielle og non-finansielle data – opstillet på en let overskuelig måde og leveret med den rigtige frekvens. Målgruppen er ofte interne parter som ledelse og bestyrelse og i andre tilfælde eksterne parter som for eksempel långivere.

Arbejdet med sammenstilling af data til ledelsesrapportering kan være en tidskrævende opgave i mange organisationer, og der er sjældent meget tid til overs til denne øvelse, når rapporteringen skal udsendes. Arbejdet med at opsamle fra flere kilder og valideringen af data kan være så stor en opgave, at der efterfølgende mangler tid til at udfærdige rapportdesigns og lave forretningssupport.

I mange organisationer efterspørges rapporteringen med kortere frekvens, men med samme høje krav til kvalitet som tidligere. Det øger behovet for automatisering af dataprocesserne. Her viser erfaring, at implementering af en Business Intelligence (BI) eller Performance Management-løsning, nedbringer det manuelle dataarbejde, giver hurtigere indsigter og skaber mere tillid til ledelsesrapporteringen.

Hent vores factsheets om CPM-løsninger

Vi har skrevet tre factsheets, der gør dig klogere på:

 • Planlægningsløsninger
 • Konsolideringsløsninger
 • Omkostningsallokeringsløsninger
twoday-planning-factsheet-ipad-vertical-mockup-thank-you-page

KPI, scorecards og dashboards

Vi kender alle til endeløse rapporter, som ganske få bladrer igennem, selvom de koster oceaner af tid at forberede. Brugen af udvalgte nøgletal (KPI’er) til scorecards eller dashboards er en effektiv metode til at skabe et visuelt samlet overblik og en fælles forståelse for, hvordan det går. Dette er første trin til at kunne performe endnu bedre.

Scorecards kan med fordel anvendes til den udvalgte håndfuld af KPI’er, som alle bør kunne udenad. Et scorecard er en kortfattet oversigt over KPI’ernes resultater, som desuden viser, om målværdierne er nået. Dette kan eventuelt være konverteret til en score (deraf navnet scorecard) eller vejet sammen til en samlet ”karakter”. Denne kan fx bruges til at sammenligne ledere eller forretningsområder på tværs af deres KPI’er.

De bedste dashboards skaber overblik over større forretningsområder på en måde, som normalt ville fylde en længere rapport. Ved at kondensere og visualisere KPI’erne præsenteres de på en sådan måde, at man med det samme kan se, hvor der er performanceudfordringer, som kræver handling. I modsætning til scorecards kan der være adskillige KPI’er på ét skærmbillede, som alle viser den ”rå”, ufiltrerede performance. På den måde bliver der langt bedre mulighed for at forstå komplekse sammenhænge og undgå at fokusere for ensidigt på enkelte KPI’er.

twoday kapacity hjælper med at udvælge de rette KPI’er og designe scorecards og dashboards, som kan blive et fælles referencepunkt for hele virksomheden.

Jedox

Jedox har udviklet sig siden opstarten i 2002 til at være softwareløsning baseret på multi-dimensional in-memory OLAP database, som er designet til at løse budgettering, forecasting & konsolideringsudfordringer.

Jedox har på kort tid taget en stor del af CPM-markedet og er i dag et kraftfuldt stykke software, som slår sig op på at være et Excel-lignende front-end med en kraftfuld modellerings-motor bagved.

Jedox-softwaren har en naturlig kobling til Microsoft Azure og giver desuden mulighed for direkte integration til bl.a. Power BI via indbygget connector.

Vores konsulenter har mange års erfaring i implementering af Jedox-løsninger til både konsolidering, budgettering, forecast, allokering og meget mere.

Udforsk relaterede ydelser

twoday-situation-aarhus-111-800

AI

Machine Learning, deep learning, reinforcement learning. Buzz eller business? Spørger du vores AI konsulenter, er der gevinster med en AI løsning for alle. Og i alle brancher.

Læs mere her

twoday-situation-aarhus-67-800

BI & Analytics

Opdag fordelene i datadrevet beslutningstagning med vores avancerede Business Intelligence & Analytics-løsninger. Få dybdegående indsigter og skræddersyede analyser, der kan omdanne komplekse data til klare strategiske fordele for virksomheden. 

Læs mere her

twoday-situation-kolding-2-800

Dataplatforme

Tænk, hvis dine data altid kan svare dig på, om der er fare for nedetid, hvad dine kunder savner, og hvor mange timer du kan frigøre til innovation. Med en moderne dataplatform i skyen får du svar med det samme.

Læs mere her

twoday-situation-copenhagen-53-800

Datastrategi

twoday hjælper med at definere, planlægge og assistere vores kunders digitaliserings-rejse på kort, mellem og lang sigt.

Læs mere her

Vil du i gang? Det vil vi også

Gør som en lang række af landets mest ambitiøse virksomheder:
Udfyld formularen eller tag fat i Søren – så kan vi tage en god snak om jeres udfordringer og drømme.

Søren Toft Joensen

Partner & CCO
soren.joensen@twoday.com
26 30 90 01