Skip to content

En budgetterings- og forecasting-løsning fra twoday

Vores tilgang til budgetteringsløsninger sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om budgetteringsprocessen.

Vi starter med at kortlægge de vigtigste elementer i budgetmodellen på en analyse- workshop.

Vi anbefaler at tage udgangspunkt i kontoplanen, da denne oftest er central for løsningen og binder de forskellige budgetområder sammen på drift, balance og cash flow. Derefter kan vi udbygge løsningen til at løse specifikke områder som løn, IT samt endelig investering & afskrivning, så balance og det fremtidige cash flow kan estimeres.

twoday-situation-aarhus-114-1280

Den økonomiske planlægningsproces i en virksomhed involverer en række trin, der fokuserer på virksomhedens evne til bedst muligt at udnytte fri kapital via investeringer og andre aktiviteter til potentielt at nå sine økonomiske mål. De fleste økonomiske mål fokuserer ofte på besparelser, afkast og ejendomsinvesteringer for at udvikle en køreplan for økonomisk frihed og tager udgangspunkt i virksomhedens strategiske planer overordnet set.

Den klassiske økonomiske planlægningsproces er en kontinuerlig proces, hvor følgende elementer indgår:

Status på den aktuelle situation

Fastlæggelse af mål

Evaluering og vurdering af risici

Udarbejde og implementere planer

Løbende evaluering og ændring af planer

Processen understøttes af økonomiafdelingen, som hjælper med at udarbejde virksomhedens budget for året, og løbende forecasts der skal hjælpe til den økonomiske opfølgning.

Hvad er budget og forecasting?

Budgettering og forecasting er et væsentligt område, når virksomheden skal indfri de strategiske planer og planlægge fremadrettede aktiviteter. Men budget og forecast er ofte en ressourcetung proces med gensidige afhængigheder, hvor de seneste opdateringer ikke er afspejlet.

Budgetprocessen involverer ofte flere afdelinger, som skal opdatere deres forretningsplanner – ofte baseret på andre andres input – og sikre sammenhæng til andre områder, så det færdige budget hænger sammen og er baseret på samme forudsætninger.

Ny e-bog: Sådan digitaliserer du arbejdet med budget, forecast og analyse

Den digitale transformation stiller store krav til CFO’en og økonomifunktionen. Økonomifunktionen oplever, at der løbende kommer flere opgaver til bl.a. pga. opkøb og frasalg, øgede krav til compliance og flere interessenter, som kræver rapportering og analyse. Ressourcerne er begrænsede, så vi må digitalisere og optimere arbejdsgangene for at levere mere værdi for de samme lønkroner.

Svaret på dette er Financial Planning & Analytics. Derfor har vi skrevet en e-bog, der kan hjælpe dig med at få succes med FP&A.

twoday-fpa-ebook-ipad-vertical-mockup-thank-you-page

Fordele ved en moderne forecast løsning

Uanset om løsningen skal understøtte et årsbudget, et rullende forecast eller blot input til fremtidige planer generelt, er der en række fordele ved en moderne løsning:

Integrerede processer – fx kobling mellem salgs- og finansbudget

Anvendelse af historiske data som grundlag og/eller fordelingsnøgle

Overblik over processen via workflows: Hvem mangler at fuldføre hvilke opgaver?

Skabe et centralt sted for planlægning af initiativer og opfølgning

Integration med øvrige IT-systemer

Kombinere top-down-mål med bottom-up input

Simulering/what-if scenarier – muligheden for at arbejde med multiple versioner gør det også nemt at opstille flere scenarier

Mulighed for at afvikle rapporter i realtid ift. planlægning

Budget og forecasting tager typisk afsæt økonomiafdelingens årshjul, når tidsplaner og aktiviteter skal fastlægges, og datagrundlaget til disse aktiviteter afhænger i høj grad af de øvrige arbejdsopgaver i afdelingen samt evnen til at være effektiv ved hjælp af digital understøttelse.
 

Budget og forecasting er ikke en isoleret aktivitet

Med twodays tilgang sikres en sammenhæng mellem den finansielle planlægning og opfølgningen. Budget og forecast opdateres og godkendes i Performance Management-løsningen, men ofte vil de godkendte forretningsplaner eksporteres til Business Intelligence-løsningen så opfølgning og afvigelsesanalyser foretages i den eksisterende BI-løsning.

Vi ser i stigende grad, at virksomhederne anvender statistiske algoritmer til at øge kvaliteten af budgetterne. Tidsbaserede fremskrivninger kan støtte i udviklingen af budget, og konfidensintervaller kan validere budgetinput og give anledning til kvalitativ dialog omkring niveauet for budget og forecasts.

Vigtigst er dog, at input fra algoritmen forklares og accepteres af forretningen som budgetinput og ikke det endelige budget output. Med et moderne Performance Management vil det muligt at justere det tekniske input.

twoday-situation-herlev-82-1280

Det kan twoday hjælpe med:

  • Vurdering af behov og ambitionsniveau
  • Evaluering af eksisterende løsninger med forslag til ændringer og forbedringer
  • It-understøttelse af hele planning processen
  • Sparring omkring organisering, roller og ansvar
  • Projektstyring i forbindelse med implementering af løsninger
  • Sparring omkring forandringsledelse og forankring af løsningerne planning budgettering forecasting

Vil du i gang? Det vil vi også

Gør som en lang række af landets mest ambitiøse virksomheder:
Udfyld formularen eller tag fat i Søren – så kan vi tage en god snak om jeres udfordringer og drømme.

Søren Toft Joensen

Partner & CCO
soren.joensen@twoday.com
26 30 90 01