Skip to content

Gør data til et aktiv for virksomheden

Business Analytics er et datadrevet indblik i virksomhedens situation, der sætter fokus på:

  • Hvordan er den aktuelle status på forretningen?
  • Hvad sker der, hvis tendensen fortsætter?
  • Kan vi optimere, så vi får det bedste ud af mulighederne?
twoday-minds-innovative-it-konsulenter

Hvad er Business Intelligence & Analytics?

Hvis vi kigger nærmere på definitionen af Business Analytics, kan vi se, at begrebet omhandler kompetencer, teknologier og metoder til undersøgelse af historiske forretningsdata med henblik på at få indsigt og drive forretningsplanlægning.

Det handler altså om at opnå ny forretningsforståelse, både for topledelsen og den enkelte medarbejder, baseret på data og statistiske metoder, hvorimod Business Intelligence fokuserer mere på historisk performance.

Den rette tilgang, når man skal bygge et Data Warehouse, en Business Intelligence-, Performance Management– eller Advanced Analytics-løsning er funderet på samarbejde og sparring omkring virksomhedens behov, forståelse af hvordan projektet tilpasses den enkelte organisation, solidt håndværk og en best practice tilgang, som kunden kan overtage og arbejde videre med.

Business Analytics er ikke et projekt, det er en rejse med kontinuerlig udvikling, og twoday har kompetencerne til at arbejde sammen med jer hele vejen.

Vores BI og Analytics ydelser

twoday-situation-copenhagen-54-1280

Business Intelligence

Business Intelligence dækker over en række tilgange til at præsentere virksomhedens samlede data for de forskellige brugergrupper, og det er vigtigt at tænke med i sin Business Analytics-løsning, hvis man vil have den fulde glæde af at samle data i et centralt Data Warehouse.

Læs mere her

twoday-situation-copenhagen-43-1280

Business Intelligence (BI) Governance

BI Governance sikrer, at du får værdi af din teknologiske investering. Først og fremmest handler digital transformation om mennesker – og uden at have dem med på rejsen, er der en stor chance for, at din nye og toptunede dataplatform ikke skaber værdi i det lange løb.

Læs mere her

twoday-situation-copenhagen-49-1280

Visual First

Visual First er en omkostningseffektiv metode, der giver dig et godt billede af det forventede resultat af implementeringen af BI i din organisation, før I eventuelt vælger at implementere det i fuld skala. Det er altså en tilgang, hvor vi synliggør, hvad en investering i BI vil kunne gøre for jer.

Læs mere her

twoday-situation-aarhus-153-1280

Data Storytelling

Data ønskes ofte præsenteret i flotte visuelle dashboards, og de skal være lette at læse og forstå. For at opnå dette, er det vigtigt at skabe et dashboard eller en rapport, som understøtter den historie, du ønsker fortalt på baggrund af brugernes behov – dét, der kaldes for Data Storytelling.

Læs mere her

twoday-situation-copenhagen-57-1280

Microsoft Power BI

Microsoft Power BI er en del af Office 365 og benyttes til at designe dashboards på baggrund af data, du allerede har i din virksomhed.
Produktet udmærker sig med en brugerflade, der er nem at gå til og gør dig i stand til at forvandle data til indsigt på få øjeblikke.

Læs mere her

Dit Business Analytics overblik

Business Analytics er overskriften for en lang række kompetencer, processer og teknikker, som tilsammen giver din virksomhed både overblik og detaljeret viden omkring historisk performance og sammenhænge imellem faktorer, som kan bruges til at drive den fremtidige forretning i den ønskede retning.

I twoday kan vi hjælpe dig hele vejen fra strategi til forankring. Du kan læse mere om vores tilgang til datastrategi her.

Afhængig af hvor din virksomhed er i dag i forhold til at omsætte data til indsigt, er der fire værdiskabende områder, vi gerne vil fremhæve:

  • Konsolidering af datakilder i et centralt Data Warehouse, så hele virksomheden har det samme grundlag for at analysere forretningen.
  • Overvågning af kritiske nøgletal, så virksomheden kan reagere hurtigt, hvis problemer opstår.
  • Dybdegående analyse af data og datasammenhænge. Når din virksomhed ikke længere skal bruge tid på at samle data sammen, bliver der tid til for alvor at forstå og bruge dem.
  • Planlægning baseret på detaljerede opgørelser af den historiske performance og dermed en både hurtigere og mere præcis målstyring.

Fire områder inden for Business Analytics, der skaber værdi

Hvor skal man starte og begynde med Business Analytics? De følgende fire områder er gode eksempler på tiltag, der skaber værdi og er et vigtigt fundament for videre udvikling:

Data Warehouse

Virksomhedens centrale Data Warehouse udgør fundamentet for de andre Business Analytics-discipliner. Når Data Warehouset er på plads, er der sikkerhed for konsistens i data og forretningslogik, performance i forespørgslerne samt tillid til en velafstemt løsning.

Overvågning

Ved at sætte fokus på de kritiske nøgletal, som er vigtige for virksomhedens forretningsstrategi, sikres det, at alle har øjnene på det, der gør en forskel. I kan koncentrere jer om at drive forretningen, for der er hele tiden overblik over udviklingen, og kritiske udsving kan varsles tidligt. Vi arbejder med dashboards, KPI’er og standardrapportering afhængig af modtagergruppen og informationsområdet.

Analyse

Muligheden for self-service, faste analyser og Data Mining er vigtige discipliner i en velfungerende Business Analytics-løsning. Det er afgørende at have mulighed for at afdække nye, interessante datasammenhænge, som normalt ikke dækkes af standard dashboards eller den faste rapportering.

Planlægning

For mange virksomheder er budgettering og planlægning en manuel proces, som tager meget tid og involverer store dele af virksomheden. Ved at anvende de data, som er samlet i det centrale Data Warehouse, sikres en hurtigere start og en mulighed for et kvalificeret datadrevet udgangspunkt og virksomhedens budgetter, som så kan tilpasses til de fremadrettede planer. Samtidig sikrer en systemunderstøttet budgetproces, at opsamlingen af input fra de forskellige dele af virksomheden kan foregå smidigt og uden tvivl om, hvilke budgetdata der er de gældende.

Udforsk relaterede ydelser

twoday-situation-aarhus-111-800

AI

Machine Learning, deep learning, reinforcement learning. Buzz eller business? Spørger du vores AI konsulenter, er der gevinster med en AI løsning for alle. Og i alle brancher.

Læs mere her

twoday-situation-kolding-2-800

Dataplatforme

Tænk, hvis dine data altid kan svare dig på, om der er fare for nedetid, hvad dine kunder savner, og hvor mange timer du kan frigøre til innovation. Med en moderne dataplatform i skyen får du svar med det samme.

Læs mere her

twoday-situation-copenhagen-53-800

Datastrategi

twoday hjælper med at definere, planlægge og assistere vores kunders digitaliserings-rejse på kort, mellem og lang sigt.

Læs mere her

twoday-situation-aarhus-82-800

Corporate Performance Management

Med twoday kommer du rundt om alle aspekter af Corporate Performance Management – eller vi hjælper dig med at styrke netop dét område, hvor forbedringer vil have den største effekt i netop din virksomhed.

Læs mere her

Vil du i gang? Det vil vi også

Gør som en lang række af landets mest ambitiøse virksomheder:
Udfyld formularen eller tag fat i Søren – så kan vi tage en god snak om jeres udfordringer og drømme.

Søren Toft Joensen

Partner & CCO
soren.joensen@twoday.com
26 30 90 01