Skip to content

Hvordan ser en typisk fremgangsmåde ud?

Inspiration

Vi tager jer gennem væsentlige visualiseringsprincipper, så vi får fælles sprog og mål for visualisering af jeres forretningsdata.

Kick off – jeres situation og ønsker

Vi sætter os ind i jeres vision for rapportering og visualisering. Vi gennemgår allerede kendte krav. Vi gennemgår eksisterende rapporter sammen. Vi får afklaret brugerprofiler, brugssituationen, relevante KPI’er og selvfølgelig adresseret valg af værktøj.

Designworkshop

Med udgangspunkt i twodays erfaring træffer vi sammen beslutninger om alt fra placering af information på skærmen og generelle overvejelser vedrørende brugervenlighed over navigation og storytelling til brug af farver og effekter samt tilpasning til jeres specifikke brandingønsker.

Konceptualisering og prototyping

Med udgangspunkt i det udarbejdede visualiseringsdesign sætter twoday på kort tid en prototype sammen. Vi har brug for et mindre udsnit af repræsentativt data fra jer. Sammen gennemgår vi prototypen og finder ud af det endelige design.

Evaluering og konklusion

I har allerede en leverance: En designhåndbog og en prototype. Næste skridt kan være udvikling af flere rapporter, databearbejdning, produktionsmodning, uddannelse mv. Vi rådgiver og leverer i henhold til, hvad der er den bedste løsning for jer.

Vil du i gang? Det vil vi også

Gør som en lang række af landets mest ambitiøse virksomheder:
Udfyld formularen eller tag fat i Søren – så kan vi tage en god snak om jeres udfordringer og drømme.

Søren Toft Joensen

Partner & CCO
soren.joensen@twoday.com
26 30 90 01