Skip to content

twoday – privatlivspolitik

Information om behandling af personoplysninger
twoday GROUP

1. Introduktion

1.1

Denne information har til formål at oplyse dig om, hvordan twoday, (”vi”, "os", "vores") indsamler og behandler dine personoplysninger, som vi har modtaget fra dig eller vi har indsamlet fra dig gennem vores hjemmeside https://twoday.dk (”hjemmesiden”, ”hjemmeside”)

1.2

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, som vi er underlagt, herunder den Generelle Databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed for sådanne oplysninger (herefter ”GDPR”) og enhver gældende national databeskyttelseslovgivning.

1.3

twoday er dataansvarlig i relation til dine personoplysninger. Henvendelse til twoday skal ske via kontaktoplysningerne angivet under afsnit 10.

2. Hvilke personoplysninger vi indsamler til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1

twoday kan behandle følgende typer af dine personoplysninger:

 • Personlige oplysninger
  • Navne, adresser, e-mailadresser, telefonnumre, geografiske lokationer, demografiske information, osv.
 • Finansiel information
  • Regninger, kvitteringer, fakturaer, osv.
 • Brugergenereret information
  • Uploadede filer som billeder, videoer, lyd, kommentarer, reaktioner, artikler, blogs, osv.
 • Oplysninger om webtrafik
  • Brugernavne, ID'er IP-adresser, browsertyper, browserversioner osv.
 • Statistik
  • Statistikker over forbrug og brug af hjemmesider som f.eks. klik, besøgte sider, tid på siderne osv.
 • Oplysninger via jobansøgninger og kontrakter
  • Ansøgninger, cv, oplysninger om din uddannelse, kvalifikationer, karakterer og erhvervserfaring, præsentationer osv.
2.2

Når du sender din ansøgning, inklusiv CV, portrætfoto, videopræsentationer eksamensbeviser og og giver os oplysninger under jobsamtaler og personlighedstests m.m., behandler vi dine personoplysninger for at vurdere, om du er egnet til det pågældende job, og for at administrere rekrutteringsprocessen, herunder for at kommunikere med dig om din ansøgning, besvare dine henvendelser, planlægge samtaler og i sidste ende træffe en beslutning om, hvorvidt vi kan tilbyde dig stillingen. Når du angiver referencer i din ansøgning, kan vi også indsamle oplysninger om dig fra disse referencer eller verificere de oplysninger, du har givet os, herunder oplysninger om uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer og erfaringer . Vi kan også søge efter relevante oplysninger i offentligt tilgængelige databaser, f.eks. cvr.dk, LinkedIn og andre sociale medier.

 
2.2.1

Formålet med behandlingen er baseret på din ansøgning og for at tage skridt forud for indgåelse af en potentiel ansættelseskontrakt og for at forfølge vores legitime interesser i at evaluere ansøgere til en stilling (artikel 6, stk. 1, litra b) og f), i GDPR).

2.3

Når du bruger vores hjemmeside, kan vi indsamle oplysninger om dig, bl.a. ved hjælp af cookies. Vi bruger kun cookies - bortset fra teknisk nødvendige cookies - hvis du har givet dit samtykke til brugen af disse. Vi henviser til vores Cookiepolitik for yderligere oplysninger twoday.dk/cookies. Vi indsamler bl.a. oplysninger om din IP-adresse, dine login-data og -tidspunkt, browsertype og -version, tidszone og netværksplacering samt andre oplysninger om de enheder, du bruger til at få adgang til vores websted og platforme. Vi indsamler også oplysninger om, hvordan du bruger og interagerer med vores hjemmeside.

 
2.3.1

Formålet med vores behandling er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktionalitet, herunder at udarbejde statistikker og forbedre vores service. Denne behandling af personoplysninger er nødvendig for os for at forfølge vores legitime interesse i at drive og forbedre vores hjemmeside og markedsføre vores tjenester (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR).

2.4

Ved hjælp af cookies indsamler twoday dine personoplysninger for at skræddersy specifikt indhold til dig gennem direkte markedsføring på sociale medieplatforme, e-mails, hjemmesider eller i twoday-tjenester baseret på dine præferencer for at udføre profilering. De behandlede personoplysninger er aggregerede oplysninger om dig, såsom IP-adresse, interesser (hvor du har klikket osv.), browser og enhed. twoday vil også kunne kombinere disse oplysninger med oplysninger om det kundeforhold, vi måtte have til din virksomhed.

 
2.4.1

Formålet med profilering er at levere tilpasset markedsføring til dig, forbedre din brugeroplevelse med vores tjenester/websteder og levere produkter, som vores kunder er tilfredse med. Retsgrundlaget for behandlingen er baseret på dit samtykke (artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR), som du giver, når du giver dit samtykke til brugen af marketingcookies i cookiehåndteringsværktøjet. Vi henviser til afsnit 3 for oplysninger om muligheden for at fravælge at blive udsat for profilering.

2.5

Når du interagerer med twoday, f.eks. ved at besøge twoday's hjemmesider, downloade indhold, deltage i webinarer, kommunikere med os og bruge twoday's tjenester, behandler twoday dine personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, brugergenereret indhold som anført i afsnit 2.1 og de oplysninger, du har givet, når du har kontaktet os.

 
2.5.1

Formålet med vores behandling er at kunne behandle dine anmodninger og svare på anden kommunikation. Denne behandling er nødvendig for at forfølge vores legitime interesse i at kommunikere med dig og besvare dine spørgsmål og andre anmodninger (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR).

2.6

Når du indgår en kontrakt med os, behandler vi, twoday behandler dine personoplysninger som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og finansielle oplysninger som f.eks. fakturaer, kvitteringer og betalingsmetoder.

 
2.6.1

Formålet med vores behandling er at administrere og opfylde aftalen med dig, herunder at oprette dig som kunde, administrere og opkræve betaling for vores tjenester. Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med dig (artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR).

2.7

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi personoplysninger om dig, herunder dit navn og din e-mailadresse. Vi sender dig ikke e-marketing, uden at du har givet dit samtykke.

 
2.7.1

Formålet med vores behandling er at forfølge vores legitime interesse i at markedsføre vores tjenester til dig (artikel 6(1)(f) i GDPR).

2.8

I det omfang vi henviser til vores legitime interesse som retsgrundlag for behandlingen af de ovenfor anførte personoplysninger, har vi foretaget en afvejning af disse interesser for at sikre, at vores interesse ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Du bedes kontakte os ved hjælp af den e-mail, der er angivet i afsnit 10 nedenfor, hvis du ønsker at modtage flere oplysninger om afvejningstesten.

3. Fravalg af markedsføring og profilering

3.1

Du har ret til at fravælge at modtage markedsføringskommunikation fra twoday og blive underlagt profilering. Du kan gøre dette ved enten at:

 • Følge instruktionerne for fravalg i den relevante markedsføringskommunikation
 • Ændre præferencerne under det relevante afsnit Rediger konto, hvis du har en konto hos twoday
 • Kontakte os via e-mail på privacy@twoday.com
 • Bruge det relevante værktøj til administration af abonnementer
 • Du vil også altid have mulighed for at til- eller fravælge cookies på en bestemt hjemmeside via vores cookie-banner.
3.2

Bemærk venligst, at selv om du fravælger at modtage markedsføringskommunikation, kan du stadig modtage administrativ kommunikation fra twoday, såsom ordrebekræftelser og meddelelser, der er nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester, der leveres til kunder.

4. Hvor dine oplysninger stammer fra

4.1

Generelt indsamler twoday personoplysninger direkte fra dig eller andre personer med tilknytning til vores kunde. Hvis den kunde, du arbejder for, køber twoday-produkter eller -tjenester via en twoday-partnervirksomhed, kan vi indsamle oplysninger om dig fra partnervirksomheden.

4.2

Når du interagerer med vores hjemmeside, kan vi indsamle tekniske data om dit udstyr, browseraktivitet og mønstre. Vi indsamler disse personlige data ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier. Vi kan også modtage tekniske data om dig, hvis du besøger andre websteder, der bruger vores cookies. Vi bruger cookies og andre lignende teknologier for at sikre, at vi kan give dig den bedst mulige brugeroplevelse, når du interagerer med twoday-hjemmesider eller kommunikerer med os via e-mail. Du kan finde flere oplysninger om vores brug af cookies og lignende teknologier i vores Cookiepolitik.

4.3

I nogle tilfælde kan vi også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder som f.eks.:

 • Tredjepartsaggregatorer
 • Tredjeparts sociale netværk
 • twoday-marketingpartnere
 • Offentligt tilgængelige oplysninger

5. Modtagere af personoplysninger

5.1

Dine personoplysninger videregives til tredjeparter, som behandler personoplysninger på vegne af twoday og derfor fungerer som vores databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler, der er i overensstemmelse med artikel 28 i GDPR, med alle vores databehandlere for at sikre, at sådanne databehandlere implementerer passende organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger på en sådan måde, at behandlingen er i overensstemmelse med kravene i GDPR og sikrer beskyttelsen af dine rettigheder. Dine personoplysninger kan endvidere videregives til tredjeparter, når vi er forpligtet eller berettiget til videregivelsen i medfør af lovgivningen.

5.2

Dine personoplysninger videregives inden for twoday-koncernen. twoday Group er en samling af datterselskaber, og for at sikre, at vi kan levere den optimale brugeroplevelse, kan vi dele dine personoplysninger på tværs af interne virksomheder.

5.3

twoday kan dele dine personoplysninger med vores partnere i tilfælde af at dette er legitimt ud fra et forretningsperspektiv og i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

5.4

Politiet og andre myndigheder kan anmode om adgang til personoplysninger fra twoday. I sådanne tilfælde vil twoday kun give oplysningerne, hvis dette sker på grundlag af en berettiget retskendelse.

6. Tredjelandsoverførsler

6.1

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere udenfor EU eller EØS, medmindre vi har sikret overholdelse af GDPR, kapitel V.

6.2

Nogle af vores leverandører er etableret uden for EØS, så deres behandling af dine personoplysninger vil indebære en overførsel af data uden for EØS. For at sikre, at dine personoplysninger nyder tilstrækkelig beskyttelse, har vi sikret os, at der er implementeret sikkerhedsforanstaltninger, som muliggør overførslen, herunder hvor EU-Kommissionen har fastslået, at det pågældende tredjeland har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau; eller ved brug af EU-Kommissionens godkende Standardkontraktbestemmelser (”SCCs”), som giver personoplysninger en, i det væsentligste, tilsvarende beskyttelse, som i Europa.

6.3

Hvis du ønsker yderligere information om vores databehandlere, der er etableret uden for EØS, og de sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret for at muliggøre overførslen af personoplysninger, kan du sende din forespørgsel til os på privacy@twoday.com.

7. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

7.1

Dine personoplysninger er beskyttet af en række forskellige sikkerhedsforanstaltninger, f.eks.:

 • Krypteret webtrafik
  • twoday's hjemmesider anvender TLS - Transport Layer Security.
  • Dine data kommunikeres kun via krypterede kanaler, når de er under overførsel.
 • Krypteret lagring
  • Alle personoplysninger, som vi opbevarer og behandler, er krypteret, når de er i hvile.
 • Least-Privilege
  • Alle personoplysninger, som vi opbevarer, har regulerede adgangskontroller. Kun personale med dedikerede opgaver i forbindelse med dine personoplysninger har adgang til dine data.

8. Dine rettigheder

8.1

Under visse omstændigheder har du en eller flere af følgende rettigheder:

 • Den registreredes ret til indsigt
  • Du har ret til an anmode om indsigt i dine personoplysninger. Det giver dig mulighed for at modtage en kopi af personoplysninger, vi har registreret om dig, og sikre at vi behandler dem lovligt.
 • Retten til berigtigelse
  • Du har ret til at anmode om berigtigelse af personoplysninger, som vi har registeret om dig. Hvis du bliver opmærksom på, at de personoplysninger, som vi behandler, er unøjagtige, opfordrer vi dig til at kontakte os skriftligt, så du kan få rettet eventuelle ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, som vi har om dig.
 • Retten til sletning ("retten til at blive glemt")
  • Du har ret til at anmode om at få slettet dine personoplysninger. Det giver dig mulighed for at anmode os om at slette eller fjerne personoplysninger, hvis der ikke er et tilstrækkeligt retsgrundlag til at fortsætte behandlingen. I det omfang den fortsatte behandling af dine personoplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser eller for at juridiske krav kan fastlægges, håndhæves eller forsvares, er vi ikke forpligtet til at slette dine personoplysninger.
 • Retten til begrænsning af behandlingen
  • Du kan have ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af lagring. Dette giver dig mulighed for at bede os om at suspendere behandlingen af personoplysninger om dig, f.eks. hvis du ønsker, at vi skal fastslå deres nøjagtighed eller årsagen til behandlingen af dem.
 • Retten til dataportabilitet
  • Du kan have ret til at få de personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format og har ret til at anmode om overførsel af disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
 • Retten til indsigelse
  • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, når det vedrører vores direkte markedsføring over for dig.
  • Desuden har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører dit personlige liv, når vi påberåber os en legitim interesse som retsgrundlag for behandlingen.
 • Retten til at trække dit samtykke tilbage
  • Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, som du har givet os med henblik på behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet i afsnit 10.
 • Retten til at indgive en klage

9. Sletning af personoplysninger

9.1

twoday opbevarer kun dine personoplysninger, hvis der er et legitimt formål med at opbevare dem. Det betyder, at dine personoplysninger vil være underlagt forskellige former for opbevaringspolitikker baseret på:

 
9.1.1

Du har ansøgt om et job hos twoday.

 
9.1.1.1

Dine personoplysninger (CV, ansøgning, bilag osv.) slettes, når rekrutteringsprocessen er afsluttet (typisk 6 måneder efter ansøgningsfristen, medmindre andet er aftalt med dig).

 
9.1.2

Du bruger twoday's hjemmeside og tjenester.

 
9.1.2.1

Enten har du en konto for at få adgang til rapporter, artikler osv. eller du har en kundekonto og bruger vores tjenester. Disse personoplysninger opbevares, så længe kontiene er aktive, eller der er en kontraktlig forpligtelse, og senest 24 måneder efter den registrerede aktivitet.

9.1.2.2

Personoplysninger om din brug af vores hjemmeside, slettes senest, når du ikke har brugt hjemmesiden i 6 måneder, eller hvis du selv vælger at slette cookies.

9.1.2.3

Personoplysninger om kontaktoplysninger og køb opbevares for at dokumentere køb, du har foretaget, aftaler vi har indgået, og til regnskabsformål. Oplysningerne opbevares i 5 fulde regnskabsår efter udgangen af det år, som købet eller aftalen vedrører, eller den senere dato, hvor købsprisen blev betalt fuldt ud.

 
9.1.3

Markedsføringsformål

 
9.1.3.1

Kontaktoplysninger vedrørende kundeemner og potentielle kunder. Personoplysninger i denne kategori slettes senest 24 måneder efter den sidste registrerede aktivitet.

9.1.3.2

Personoplysninger om dig, der er indsamlet, da du tilmeldte dig vores nyhedsbrev, slettes, når dit samtykke til at modtage nyhedsbreve trækkes tilbage.

9.2

Vi forbeholder os dog ret til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode, hvis det skønnes nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav eller for at opfylde en retlig forpligtelse.

10. Kontaktoplysninger

10.1

twoday er et europæisk selskab med juridiske enheder, forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer, der går på tværs af grænserne. twoday leverer software og tjenester til private og offentlige virksomheder i Europa.

10.2

twoday's hovedkontor er beliggende i København. Alle vigtige beslutninger vedrørende privatlivets fred i twoday træffes på virksomhedsniveau af twoday's databeskyttelsesråd, der overvåges og ledes af en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

twoday Group og dets datterselskaber

Hovedkontor: Gærtorvet 1-5, 1799 København V, Danmark

E-mail: privacy@twoday.com

10.3

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne information om beskyttelse af personoplysninger eller ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til afsnit 8, bedes du bruge kontaktoplysningerne, der er anført ovenfor i afsnit 10.2.

11. Ændringer til denne information

11.1

Såfremt vi foretager ændringer i nærværende information, vil du blive orienteret om det pr. mail. Vores information om behandling af personoplysninger kan altid findes på twoday.dk/privatlivspolitik.

12. Versioner

12.1

Dette er version 1 af twoday's information om behandling af personoplysninger dateret den 25. oktober 2022.

Lad os tage en snak i dag, der kan være afgørende for jer i morgen