Skip to content

Hvad er Business Intelligence?

For nogle brugere er adgang til et struktureret datagrundlag via Excel, hvor man selv kan lave alle de analyser, man har brug for, den rigtige tilgang til et præsentationslag.

For rigtig mange andre brugere bliver data først relevante, når de præsenteres i en kontekst, som er relevant for det job, de udfører og dermed de data, som giver mening for de spørgsmål, de skal have svar på i deres dagligdag.

Nogle brugere har en præference for data præsenteret i rækker og kolonner, som vi kender det fra klassiske regnskabsrapporter. For andre brugere er informationerne mere intuitive, hvis de inkluderer grafiske virkemidler og f.eks. billeder af de produkter, som præsenteres i en oversigt over indtjening per produkt.

En god BI-løsning er, når alle brugere af data får præsenteret deres information i det format, som passer til deres rolle og deres foretrukne måde at modtage informationerne på.

Friheden til at arbejde med forskellige præsentationer af data får vi, når vi gennem det centrale Data Warehouse sikrer, at datagrundlaget er det samme, og definitionerne på nøgletallene er fælles for alle.

twoday-situation-aarhus-25-1280

Kerneområder i Business Intelligence

Visualisering

I de fleste organisationer er der en bred skare af brugere på et Business Intelligence-værktøj – alle med vidt forskellige behov for indsigt. Det er derfor vigtigt at overveje, hvilke målgrupper der er for virksomhedens rapporter og dashboards og designe historiefortællingen i den enkelte rapport, så den på enklest vis giver den nødvendige indsigt.

Governance

BI Governance [LINK] er et rammeværk, der balancerer medarbejdernes frihed til at lave eller ændre analyser og rapporter med den nødvendige kontrol med data, der sikrer et fælles billede af situationen. For at få succes med at få alle dele af virksomheden til at tage BI til sig og blive mere datadrevne, og som kan skabe værdi for forretningen, anbefaler vi at designe en arkitektur, der toner graden for fleksibilitet i forhold til den stringens, der ønskes i form af at have styring med de leverancer, der produceres i de forskellige forretningsenheder.

Adgang

Der findes i dag et utal af muligheder for at få præsenteret data. I et call center kan det være en stor skærm med fælles nøgletal eller måske indlejret i en fælles intranet-portal, mens andre har brug for et mere simpelt dagligt overblik i en pdf-fil eller en hurtig KPI-indsigt via en app på telefonen. Analytikeren derimod har som oftest brug for at arbejde i et værktøj, hvor det er muligt at dykke helt ned i detaljen omkring de enkelte nøgletal og måske sammensætte dette med eksterne data eller andre data, som er forskellige fra gang til gang. Det er derfor et vigtigt aspekt, at man også fokuserer på adgangen og distributionen af data og rapporter, så man rammer sin målgruppe der, hvor de er, for at sikre at leverancerne bliver forankret hos dem.

Hent e-bog: Data for alle!

På 24 sider gør e-bogen dig blandt andet klogere på:

 • Hvordan data skaber forretningsværdi – for alle
 • Hvilke spørgsmål I bør stille jer selv, hvis I vil begejstre kunder og kollegaer med data
 • Hvordan du udvikler en dataarkitektur, der gør data tilgængeligt for alle
 • Hvad det kræver at skabe en datadreven kultur (6 gode tips)
twoday-data-for-alle-ebook-ipad-vertical-mockup-thank-you-page.jpg

Hvad bruger man Business Intelligence til?

Business Intelligence (BI) er et paraplybegreb, der dækker over processerne og metoderne til indsamling, lagring og analyse af data fra forretningsdrift eller aktiviteter for at optimere ydeevnen.

Man bruger Business Intelligence-værktøjer til at tilgå og analysere datasæt og præsentere analytiske resultater i rapporter, oversigter, dashboards, grafer, diagrammer osv. for at give brugerne deltaljerede og overskuelige oplysninger om virksomhedens tilstand, som man kan træffe datadrevne beslutninger på baggrund af.

Hvad bruger man Business intelligence-platforme til?

Der findes mange forskellige Business Intelligence-platforme – fra de meget tekniske og kraftfulde platforme til de brugervenlige platforme til at bygge dashboards. Nedenfor kan du se eksempler på, hvad en Business Intelligence platform kan gøre for din virksomhed:

 • Automatisering af rapportering
 • Visualisering af supply-ændringer over tid
 • Automatisk distribution af rapporter til slutbrugere
 • Visualisering af salg og lager i nær-realtid
 • Integrering med cloud-baserede tredjepartsplatforme såsom Microsoft Azure
 • Integrering af dashboards i brugerdefinerede Business Intelligence løsninger til intern eller ekstern brug
 • Analyse af marketingkampagner
 • Forecasts af salg og overskud
twoday-situation-herning-63-1280

Implementering og forankring af din BI-løsning

Hos twoday sammensætter vi altid teams for at sikre, at samarbejdet bliver optimalt. Dit projekt får også en gennemgående projektejer ved twoday, som sørger for, at dit projekt følges helt til dørs, og at den røde tråd løber gennem hele projektet.

Business Intelligence er vores håndværk, og implementering følger altid vores Solution Delivery Framework, som er udviklet på baggrund af 12 års erfaring med Business Intelligence-projekter.

Vores konsulenter kan sætte sig ind i netop din virksomhed, fordi de bestrider kompetencer i alle faser af et projekt – fra indledende analyse til design, udvikling og implementering af den færdige løsning. Metoden er i funktion i både mindre og mellemstore virksomheder samt store internationale koncerner.

 

Automatisering af rapportering

For mange virksomheder er rapportering en tidskrævende og manuel proces, der ofte indebærer at hente data fra forskellige kilder, bearbejde dem og distribuere de endelige rapporter til relevante stakeholders. Men tiden er en knap ressource, og derfor er automatisering af rapportering en uundværlig facilitet i moderne BI-løsninger.

Automatisering frigiver tid og ressourcer, så medarbejderne kan fokusere på analyse og beslutningstagning i stedet for dataindsamling og rapportgenerering. Med et centralt data warehouse og automatiske værktøjer kan data trækkes, transformeres og præsenteres uden manuel indgriben. Dette sikrer ikke bare hastighed, men også konsistens i data og dermed højere datakvalitet.

Automatisering skaber således en grundpille for en mere effektiv arbejdsdag, hvor data er lettilgængelige og klar til at blive omsat til brugbar indsigt.

Visualisering af supply-ændringer over tid  

Supply chain data er dynamiske og komplekse. For at give virksomhederne en holistisk forståelse er visualisering af disse ændringer over tid kritisk. En tidsserieanalyse kan f.eks. give indblik i sæsonmæssige variationer, forstyrrelser i leverancer eller ændringer i efterspørgsel.

Visualiseringer som grafer, kort og heatmaps kan gøre komplekse dataforhold forståelige på et øjeblik. Dette er altafgørende for at kunne træffe velinformerede beslutninger hurtigt. Hvad mere er, disse visualiseringer kan gøres tilgængelige i realtid, så beslutningstagere har adgang til de mest opdaterede data.

Igennem en velstruktureret BI-løsning kan visualiseringer tilpasses forskellige brugertyper, så alle får den indsigt, der er mest relevant for deres arbejdsopgaver.

Automatisk distribution af rapporter til slutbrugere

Automatisk distribution af rapporter er ikke bare en bekvemmelighed; det er en nødvendighed i en hurtigt skiftende forretningsverden. Forestil dig, at en salgschef sidder i et møde og får adgang til den seneste salgsrapport direkte i sin indbakke eller via en mobilapp, lige når den er klar. Dette sikrer, at beslutningstagere altid er opdaterede med de nyeste tal.

Automatiske distributionsmekanismer kan konfigureres til at sende rapporter på faste tidspunkter eller udløses af bestemte begivenheder. Dette betyder, at rapporter kan lande i de relevante personers indbakke, netop når de har brug for dem. Og fordi det hele er automatiseret, eliminerer det risikoen for menneskelige fejl i distributionsprocessen.

Integrering med cloud-baserede tredjepartsplatforme som Microsoft Azure

Cloud computing er blevet en fast del af det moderne erhvervsliv. Platforme som Microsoft Azure tilbyder en række værktøjer og tjenester, der kan udvide og forstærke en virksomheds BI-kapabiliteter. Integrering med disse platforme muliggør adgang til avancerede dataanalyseværktøjer, machine learning modeller og let skalering.

Desuden åbner cloud-integrering op for lettere samarbejde mellem teams og afdelinger. Det bliver lettere at dele data og rapporter, hvilket kan fremme data-drevne beslutninger på tværs af organisationen. Og fordi data opbevares i skyen, er der også en forbedret datasikkerhed og compliance.

Integrering af dashboards i brugerdefinerede løsninger til intern eller ekstern brug

Dashboards er som et kommandocenter for dataanalyse. Men de behøver ikke at være begrænset til en BI-platform. De kan integreres i brugerdefinerede løsninger, hvad enten det er til interne medarbejdere eller eksterne kunder. Det kan for eksempel være en portal, hvor kunder kan følge med i deres ordrestatus, eller en intern app, hvor medarbejdere kan se deres salgsmål.

Ved at integrere dashboards direkte i de værktøjer, folk allerede bruger, gør man data mere tilgængelige og dermed mere handlingsanvendelige. Dette fremmer en kultur af data-drevet beslutningstagning, fordi medarbejdere og kunder let kan tilgå den information, de har brug for, når de har brug for det.

Analyse af marketingkampagner

Marketing er en kompleks disciplin, der involverer en række variabler fra målgrupper til mediekanaler. Derfor er det vigtigt at kunne måle effektiviteten af marketingkampagner i detaljer. BI-værktøjer kan give marketingafdelingen dybdegående indsigt i, hvordan forskellige aspekter af en kampagne præsterer.

Det er ikke bare tale om, hvor mange klik en annonce får, men også om konverteringsrater, kundeadfærd og ROI. Ved at kombinere data fra forskellige kilder – såsom sociale medier, CRM-systemer og webanalyse – kan BI skabe en komplet forståelse af kampagnens effektivitet. Og dette er værdifuldt for at justere strategier og allokere ressourcer mere effektivt.

Forecasts af salg og overskud

At forudsige salg og overskud er ingen let opgave, men det er afgørende for virksomhedens langsigtede planlægning. BI-løsninger kan udnytte historiske data og avancerede algoritmer til at skabe mere præcise forecasts. Det kan være teknikker inden for machine learning, der identificerer mønstre og tendenser, som ikke er let synlige for det menneskelige øje.

Desuden kan sådanne forecasts tilpasses og præsenteres i forskellige formater, så de imødekommer behovene hos forskellige afdelinger – fra finans til salg og logistik. Det endelige mål er at give virksomheden en robust, data-drevet grundlag for beslutningstagning, der kan hjælpe med at navigere i en usikker fremtid.

Udvalgte blogindlæg og artikler om Business Intelligence

Udforsk relaterede ydelser

twoday-situation-aarhus-111-800

AI

Machine Learning, deep learning, reinforcement learning. Buzz eller business? Spørger du vores AI konsulenter, er der gevinster med en AI løsning for alle. Og i alle brancher.

Læs mere her

twoday-situation-aarhus-67-800

BI & Analytics

Opdag fordelene i datadrevet beslutningstagning med vores avancerede Business Intelligence & Analytics-løsninger. Få dybdegående indsigter og skræddersyede analyser, der kan omdanne komplekse data til klare strategiske fordele for virksomheden. 

Læs mere her

twoday-situation-kolding-2-800

Dataplatforme

Tænk, hvis dine data altid kan svare dig på, om der er fare for nedetid, hvad dine kunder savner, og hvor mange timer du kan frigøre til innovation. Med en moderne dataplatform i skyen får du svar med det samme.

Læs mere her

twoday-situation-copenhagen-53-800

Datastrategi

twoday hjælper med at definere, planlægge og assistere vores kunders digitaliserings-rejse på kort, mellem og lang sigt.

Læs mere her

Vil du i gang? Det vil vi også

Gør som en lang række af landets mest ambitiøse virksomheder:
Udfyld formularen eller tag fat i Søren – så kan vi tage en god snak om jeres udfordringer og drømme.

Søren Toft Joensen

Partner & CCO
soren.joensen@twoday.com
26 30 90 01