Skip to content

twodays tilgang til en allokeringsløsning

Allokeringsmodeller kan være simple som udgangspunkt, men udvides ofte til at være avancerede modeller, som ikke bare giver mulighed for at analysere historiske resultater, men kan være modeller som bruges til forudsigelser af den.

Ofte starter projekter med en indledende afklarings-workshop, der har til formål at afdække ambitioner, samt hvilke omkostninger der skal fordeles og hvilke drivers, der er relevante for udviklingen af omkostningerne. Hvorvidt omkostningerne afhænger af helt eller delvist volumen eller er faste kan også være relevant for en effektiv model.

Dernæst afklares, hvor og hvordan aktivitetsdata kan opsamles effektivt.

twoday-situation-aarhus-166-1280

Allokeringsmodeller

Oftest implementeres allokeringsmodeller til serviceomkostninger: Logistik, Marketing, Salg og Administration, der tager højde for det forventede ressource-træk på understøttende aktiviteter.

Allokeringsmodeller opbygges oftest i forlængelse af budgetløsninger, da der er betydelige synergier i data og oftest har værktøjer understøttende funktionalitet.

Den rette allokeringsløsning fra twoday sikrer:

  • En robust løsning der udnytter eksisterende dimensioner fra budget/forecastløsningen
  • Mulighed for at analysere forretningens performance på produkt/kundeniveau samt opsummeret på kategoriniveau
  • Integreret og skalérbar løsning med mulighed for at udvide modeller med nye aktivitetsdrivers – så modellen modeller afspejler det aktuelle ressourceforbrug
  • Automatiseret load af non-finansielle aktivitetsdata – med minimum af ressourceforbrug til dataforberedelse
  • Fleksibilitet i modellen, der giver mulighed for at arbejde med forskellige allokeringsmodeller
  • Brugervenligt design – kan ejes og vedligeholdes af økonomiafdelingen
twoday-situation-copenhagen-17-1280
twoday

Allokering er ikke en isoleret aktivitet til lønsomhedsvurderinger

En besluttet lønsomhedsmodel skal være en integreret del af beslutningsgrundlaget for beslutning af og opfølgning på forretningsinitiativer.

Et vigtigt succeckriterie for lønsomhed er afrapporteringen til beslutningstagere, hvor fokus på forklarlighed og transparente allokeringer er nødvendige. Derfor er eksport til Business Intelligence-løsningen ofte en vigtig del, da løsningen derved bliver en del af beslutninger såsom prissætning, tilknyttede services og forskellige effektivitetstiltag.

Vil du i gang? Det vil vi også

Gør som en lang række af landets mest ambitiøse virksomheder:
Udfyld formularen eller tag fat i Søren – så kan vi tage en god snak om jeres udfordringer og drømme.

Søren Toft Joensen

Partner & CCO
soren.joensen@twoday.com
26 30 90 01