Skip to content

Automatiser din konsolideringsproces og få ekstra transparens

twodays konsolideringsløsning automatiserer din konsolideringsproces og understøtter finansfunktionens opgaver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
Sep 3, 2019 12:00:00 AM twoday Data & AI

Automatiseret og transparent konsolideringsproces – det lyder næsten for godt til at være sandt. Ikke desto mindre er det passende begreber at sætte på twodays konsolideringsløsning. En platform som tilpasses den enkelte virksomhed i forhold til koncernstruktur, konsolideringsmetoder, regler for intercompany elimineringer etc., så det endelige konsoliderede regnskab følger præcis de principper, den enkelte virksomhed er underlagt.

Konsolideringsproces trin-for-trin

Løsningen er baseret på, at råbalancer (saldi) indlæses fra de enkelte datterselskaber, alternativt indtastes direkte i løsningens skabeloner, hvis der ikke er mulighed for at automatisere indlæsningen. Det ideelle er selvfølgelig at automatisere al datafangst, men den dynamiske virkelighed – eksempelvis ved opkøb af nye virksomheder – understreger vigtigheden af en fleksibel platform, hvor skabeloner kan være en pragmatisk og midlertidig tilgang.

Herefter gennemføres konsolideringen trin-for-trin; eliminering af intern handel, valutaomregning, beregning af minoritetsinteresser, opgørelse af kapitalandele og korrektion af balancer med efterposteringer og reklassifikationer, indtil det endelige konsoliderede regnskab foreligger. For hver del af processen opbevares data i selvstændige posteringstyper, så der er fuld sporbarhed mellem input, beregninger og resultat.

For nogle virksomheder er der ydermere behov for at præsentere det eksterne regnskab i forskellige segmenteringer. Med twodays løsning er det nemt at analysere koncernregnskabet på tværs af flere dimensioner, eksempelvis afdelinger, segmenter og geografi. Endelig kan der være behov for at lave fordelinger af omkostninger, så regnskabet kan præsenteres i en ledelses version til dybere indsigt i forretningen. Fordeling af overhead omkostninger ud fra forskellige fordelingsnøgler som eksempelvis antal medarbejdere og kvadratmeter er typiske fordelingsnøgler, som teknologien bag konsolideringsløsningen understøtter med standardfunktionalitet.

Relaterede artikler