Skip to content

Hastværk er ikke lastværk, når det gælder automatisering i ældreplejen 

Feb 26, 2024 1:29:46 PM René Stampe Lund, forretningsdirektør i twoday

Den danske regering har for nylig præsenteret sit udspil til en ny ældrereform. Og der er ingen tvivl om, at ældreområdet er presset grundet et stigende antal ældre og mangel på arbejdskraft. Det hjælper heller ikke, at især ældre og plejeområdet i Danmark i mange år har lidt under ulogiske og voksende dokumentationskrav, der i sidste ende fjerner tid til samtale og god pleje hos borgerne.  

IT-branchen i Danmark har i mange år råbt op om, at nye teknologier har potentialet til bl.a. at automatisere registreringer, dokumentation mv. – og dermed frigive varme hænder til nærværende pleje hos borgerne. Endelig lader det til, at vores opråb og bønner er blevet hørt.

Tiden og teknologien er moden

I udspillet ligger regeringen op til, at ”det skal være slut med at dokumentere, at man ned på minuttet har passet sit arbejde”. Det er en drastisk, men positiv ændring, som jeg frygter ikke sker fra den ene dag til den anden. For fortiden har vist, at selv om man har ønsket at skære ned på dokumentation, er antallet af krav blot steget. I oplægget vil regeringen derfor nedsætte et partnerskab mellem regeringen, KL, og relevante virksomheder, der har erfaring og viden om automatiseret dataindsamling med henblik på at skabe et princip om ”automation først” i plejesektoren. 

Hos twoday byder vi ovenstående princip og partnerskab mere end velkommen. For vores erfaring er, at automatisering kan effektivisere og skabe værdi for både offentlige og private virksomheder. Så hvorfor ikke gøre det i ældreplejen, der som sagt har været gennemsyret af manuel dokumentation og registrering? 

Eksempelvis er teknologier som AI og machine learning nu blevet så modne, at de i min optik har potentialet til at varetage en lang række af de manuelle registreringer, som både medarbejdere og ledere i ældreplejen har brugt meget af deres arbejdstid på. 

Lad partnerskabet blomstre 

De vigtigste aktører i forandringsledelse er topledelsen og mellemledelsen. Topledelsen kaldes også sponsorer. Sponsorer skal være aktive, synlige og kommunikerende overfor organisationen gennem hele forandringsprocessen. Dog er topledere travle mennesker, og hvis de skal være aktive og synlige hele vejen gennem forandringsprocessen, kræver det planlægning. Typisk udarbejder den ansvarlige person for forandringsledelsen en plan sammen med sponsorerne, som sikrer, at de er synlige og giver projektet den rette støtte hele vejen gennem projektet. 

Når toplederne er på plads, er det tid til at involvere mellemlederne. Mellemlederne spiller en meget central rolle i eksekveringen af forandringsledelsen. Den daglige kommunikation om projektet, planlægning af medarbejdertræning, ibrugtagningen samt håndtering af den daglige drift før, under og efter forandringen, varetages mest effektivt af mellemlederne.  

Det er min erfaring, at man opnår de bedste resultater ved at lade organisationen selv udføre forandringsledelsesaktiviteterne. Når projektet er overstået, står organisationen meget stærkere, hvis den har været dybt involveret gennem processen. Vores rolle som forandringsledelseskonsulenter er dermed at facilitere processen, sikre den rette planlægning samt støtte lederne med råd og vejledning. 

Data styrker dialogen med ledelsen 

Da regeringen præsenterede deres bud på ældrereformen, udtalte Mette Frederiksen, at ”nogle gange går tingene langsommere i politik, end man kunne ønske sig”, da hun blev spurgt om, hvorfor det først er nu, politikerne tager et opgør med new public management-tankegangen.  

Sådan håber jeg ikke, det går med at benytte teknologi til automatisering i ældreplejen. For en anden erfaring fra min tid i IT-branchen er, at implementering, udrulning og ibrugtagelse af nye teknologier ikke er noget man blot gør fra den ene dag til den anden. 

Jeg kan derfor kun opfordre regeringen og resten af det danske folketing til at igangsætte partnerskabet hurtigst muligt, så de kan komme med konkrete forslag og tiltag inden for en overskuelig fremtid. For jo længere tid der går, desto mere tid bliver der taget fra den nærværende pleje, vi skylder vores ældre borgere.  
 

Rene Stampe Lund resume

 

René Stampe Lund
Med 30 år i IT-branchen og 18 år som leder i twoday har René en holdning til, hvad vi bør kunne forvente, at nyuddannede som minimum får med fra universiteterne, og hvad virksomheder har af uddannelsesmæssig ansvar. twoday blev i 2022 købt ud af Visma og er i dag sit eget IT-brand.

 

 

Relaterede artikler