Skip to content

Lever din virksomhed op til de nye digitale krav i bogføringsloven

Den nye bogføringslov kræver, at du fremover både udfører din bogføring og opbevarer dine bilag digitalt. I dette blogindlæg kan du blive meget klogere på, hvilke krav du skal leve op til og hvornår. 
Dec 20, 2023 11:08:37 AM Rikke Hestbæk

Den nye bogføringslov kræver, at du fremover både udfører din bogføring og opbevarer dine bilag digitalt. Det kan ske enten ved, at du benytter et standardsystem godkendt af Erhvervsstyrelsen, som sikrer at opdatere systemerne i henhold til styrelsens krav eller ved at anvende eget system, hvor virksomheden selv løbende efterlever kravene.  

Loven er indført for at lette din administrative byrde, så du får mere tid til at fokusere på forretningen. Faktisk har KPMG estimeret, at flere automatiserede arbejdsgange kan spare de godt 400.000 virksomheder, som rammes af bogføringskravene for ca. 2,9 mia. kr. 

Med kravet om digital bogføring bliver det fremover lettere at bogføre køb- og salg, afstemme bogføring med banken og indberette årsregnskab og moms. Udover effektiviseringsgevinster bidrager bogføringsloven også til at skabe større sikkerhed for opbevaring af regnskabsmateriale.

Men det kan være en jungle at finde ud af, hvilke krav din virksomhed skal leve op til og hvornår. Vi guider dig igennem det væsentligste her.

Kravene i loven kan opsummeres i 3 hovedområder

  1. Bogføring og opbevaring
  2. IT-sikkerhed
  3. Automatisering af bogføringsprocessen 

Under disse tre hovedområder, er der 5 helt konkrete krav, som skal overholdes i dit digitale bogføringssystem. Det drejer sig om: 

  • Standardisering af kontering via den offentlige standardkontoplan
  • Understøttelse af brug af det internationale standardfilformat SAF-T
  • Modtagelse af e-faktura
  • Understøttelse af indberetning af moms
  • Tilslutning til NEMhandel

Du kan læse meget mere om de fem punkter på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvornår træder den nye bogføringslov i kraft?

Bogføringsloven trådte i kraft den 1. juli 2022, men kravene til din digitale bogføring tilføjes løbende frem mod 2026, så der kommer flere og flere krav som tiden skrider frem. 

Spørgsmålet om, hvornår det præcis er tid til at gå i gang med at digitalisere håndteringen af dit regnskab, afhænger af om du hører til regnskabsklasse A, B, C eller D. Det er forventet, at virksomheder i regnskabsklasse B, C og D skal leve op til de nye krav og bogføre digitalt d. 1. juli 2024. Du kan se, hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 

Er Business Central et godkendt standardsystem i forhold til den nye bogføringslov?

I den nye bogføringslov er det et krav, at alle transaktioner fremover registreres i et ERP-system og dermed er det ikke længere tilladt blot at benytte fx Excel. Der skal anvendes et af Erhvervsstyrelsen godkendt ERP-system, og anvendes der ikke et godkendt system, er der bl.a.  krav om, at din virksomhed har en fuldstændig sikkerhedskopi som opbevares hos en 3. part. 

Business Central Cloud forventes er godkendt som standardsystem i den nye bogføringslov, da Erhvervsstyrelsen offentliggjorde de registrerede bogføringssystemer d. 1. januar 2024. Benytter du Business Central Cloud bør du derfor leve op til de fem krav, som er nævnt højere oppe i artiklen, da dit system løbende bliver opdateret med de nye releases af Microsoft. I releasen for oktober 2023 har Microsoft sikret, at der blev ny funktionalitet tilgængelig, som lever op til nogle af bogføringslovens krav og det forventes at de resterende følger med i forårets release. Har du behov for hjælp med at bruge denne nye funktionalitet, hjælper vi dig gerne.

Mht. NAV eller Business Central On Premise er situationen en anden. Her gælder det, at dit system har de rigtige extensions og tilpasninger og opbevarer data efter lovgivningen. Det betyder, at du selv skal sikre dig, at dine løsninger kan levere data jvf. de fem krav. Se mere om, hvordan loven kan påvirke dig, hvis du bruger NAV eller Business Central On Premise.   


Vil du vide mere?

Der kan dukke mange spørgsmål op, når det kommer til at være helt klar på den nye bogføringslov. Vores specialister inden for Microsoft Business Central kan hjælpe dig godt på vej og rådgiver gerne om, hvordan du kommer på den rette side af loven.

Kontakt twoday, hvis du vil vide mere her. 

Relaterede artikler