Skip to content

Master Data Management: Dos and Dont’s

Vi har nu i en serie af blogindlæg været igennem de centrale emner indenfor master data management. Måske sidder du allerede og føler dig godt klædt på til at dykke ned i MDM i din egen virksomhed – eller så mangler du lige det sidste for at komme i gang eller videre.
Sep 13, 2021 12:00:00 AM twoday Data & AI

Vi har i dette blogindlæg samlet nogle af de vigtigste dos and don'ts for, at MDM bliver en vedvarende succes i din virksomhed.

Indledningsvis vil vi fremhæve et par vigtige konklusioner på baggrund af vores tidligere indlæg i serien:

  • Indsigt, måling og forbedring af datakvalitet er essentielle faktorer for at kunne skabe tillid til de data og analyser, der stilles til rådighed bredt i organisationen. Ofte kender virksomhederne dog ikke tilstanden af eventuelle kvalitetsproblemer og har ikke et fast sæt af målinger, der kan følges op på over tid. Tal taler for sig selv, derfor skal du huske at sørge for at skabe indsigt og bevidsthed omkring eventuelle kvalitetsproblemer til en start. Dette kan desuden også være med til at sætte ambitionsniveauet og målsætningerne for jeres MDM-program generelt set.
  • Stamdata oprettes og anvendes bredt i virksomhederne, hvorfor MDM bliver en tværgående opgave på tværs af datakilder, afdelinger og forretningsområder. Det er derfor vigtigt, at I får etableret en styring i form af ejerskab og ansvar for stamdata samt får skabt en samarbejdsform og operating model, der tilskynder inddragelse af proces-, it og forretningseksperter. Jeres operating model skal sikre en fælles opmærksomhed for alle elementerne af MDM, herunder; strategi, processer, organisering, governance, teknologi, indhold og kvalitet - for realisere gevinsten af MDM.

Dos and dont's

Der er mange erfaringer og holdninger til, hvad man bør gøre, hvornår og hvordan, og det vil i sidste ende være op til den enkelte virksomheds situation og ambitioner at beslutte dette.

Vi har samlet nogle af de vigtigste dos and dont's i nedenstående:

DO: Definér dine krav til stamdata og datakvalitetsbehov, før du køber en stamdataplatform

En platform alene løser ikke dine udfordringer. Du bør kende omfanget af datadomæner, systemer, integrationer og vide, hvordan datakvaliteten udfordrer din forretning og vækst, inden du vælger den tekniske løsning. Ellers risikerer du, at løsningen ikke kan håndtere de mest presserende udfordringer.

DON'T: Implementér en platform eller en stamdataorganisation uden klare målsætninger og business case

Hvis du ikke har en strategi for, hvad du gerne vil eller har fastlagt målsætninger for at opnå succes samt opbakning og funding til MDM understøttet af en business case, kan det føre til en mangel på rette prioriteringer og organisatoriske støtte, som får MDM-initiativerne til at mislykkes. Stamdata er vigtige for hele virksomheden og at implementere en god løsning involverer mange interessenter på tværs af organisationen. For at få succes med MDM er det derfor af stor betydning, at alle interessenter kender til formål, prioriteter og målsætninger med initiativerne, og at de kender betydningen af indsatsen for både deres arbejde og hele organisationen.

DO: Tænk skalerbarhed

En stamdataplatform skal kunne vokse med din virksomhed. Måske er der planer om markedsudvidelse, et mere komplekst produkthierarki, end I har i dag, eller noget helt tredje som gør, at sammenhængen og reglerne for jeres stamdata bliver mere kompleks i fremtiden. Selvom I ikke ved det i dag, så prøv at tænk generisk og med muligheder for udvidelse, når I vælger stamdataløsning. Er det kun én gruppe stamdata, jeres virksomhed vil starte med - for eksempel kundedata - så er det meget sandsynlig, at I kommer til at bygge videre og tilføje flere over tid.

DON'T: Vælg teknologien først og ressourcerne senere

Som nævnt i et tidligere blogindlæg, så løser ny teknologi ikke alle dine udfordringer. Ved primært at fokusere på de tekniske løsninger på jeres stamdataudfordringer risikerer I, at MDM generelt set kommer til at handle om IT frem for forretningsværdi. For at få succes skal jeres medarbejdere være engageret. Engagement er en følgevirkning af den rette samarbejdsmodel, og at der findes en governance-organisation med dataejere, Data Stewards osv., som fokuserer på at løse stamdataudfordringer og forstår forretningsværdien.

DO – Udvikl stamdatadefinitioner og datakvalitetsregler i et tværfunktionelt team

Det er vigtigt, at I allerede fra starten udvikler jeres stamdatadefinitioner med repræsentanter fra flere afdelinger. Det er både for at få alles indgangsvinkel på udfordringer og løsninger, men også for at reducere risikoen for uoverensstemmelser om regler og definitioner i fremtiden. Hvad der defineres som god datakvalitet, er der ofte også forskellige holdninger til. Så det er vigtigt at opnå enighed på tværs af afdelinger for at opnå en succesfuld implementering.

DO – Implementér MDM governance i den allerede eksisterende organisationsstruktur så meget som muligt til en start

Nye rollebegreber, ansvarsområder og måder at arbejde på kan tage tid at tilpasse sig, så hvis MDM governance helt nyt for organisationen, kan det være en god idé i starten at placere de nye roller i den eksisterende organisationsstruktur. På denne måde bliver nye roller gradvist introduceret i et velkendt miljø, hvilket gør rolletildeling og forankring lettere. Ved at tilpasse sig til eksisterende arbejdspraksis og gradvist at implementere den nye MDM operating model, er der større chance for succesfuld forankring på tværs af organisationen.

DO – Implementér altid KPI’er

Du skal kende dit udgangspunkt og din målsætningt for, hvor du vil bevæge dig hen ved hjælp af tal og tidslinjer. Det gør det nemlig lettere at få støtte fra hele virksomheden, når du kan sætte nogle tal på, hvordan data forbedres, og hvordan det påvirker jeres forretning og ROI. Det er ikke nok blot at forklare, at stamdata er vigtigt. At sætte tal på for eksempel datakvalitet, og hvordan den forbedres over tid og hvad det betyder for omsætning, bundlinje mv. gør, at de involverede parter føler sig mere ansvarlige for at forbedre og sikre kvaliteten af stamdata.

DON'T – Begræns ikke governance til kun at tildele roller og ansvar

For at få jeres nye governance implementeret og gå fra teori til praksis, bør I sikre en god operating model og praktiske måder at arbejde på. Oprettelsen af et organisationsdiagram og udarbejdelse af rollebeskrivelser garanterer ikke, at kvaliteten og integriteten af data automatisk forbedres. Det er jeres operating model med veldefinerede processer, som sikrer korrekt brug af værktøjer og teknikker til at overholde aftalte datapolitikker, der hjælper jer i dagligdagen.

Relaterede artikler