Skip to content
twoday

Hvad er Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) er et paraplybegreb, der dækker over de processer og metoder, der indsamler, lagrer og udstiller data fra forretningsdrift eller aktiviteter.

Med et BI-værktøj som Microsoft Power BI kan du tilgå og analysere datasæt og præsentere analytiske resultater i rapporter, dashboards osv. for at give brugerne detaljerede og overskuelige oplysninger om virksomhedens tilstand, som du kan træffe datadrevne beslutninger på baggrund af.

God Business Intelligence er, når alle brugere af data får præsenteret deres information i det format, som passer til deres rolle og deres foretrukne måde at modtage informationerne på.

For nogle brugere betyder det adgang til et struktureret datagrundlag via Excel, hvor man selv kan lave alle de analyser, man har brug for.

For rigtig mange andre brugere bliver data først relevante, når de præsenteres i en kontekst, som er relevant for det job, de udfører og dermed de data, som giver mening for de spørgsmål, de skal have svar på i deres dagligdag.

Friheden til at arbejde med forskellige præsentationer af data får vi, når vi gennem den centrale dataplatform sikrer, at datagrundlaget er det samme, og definitionerne på nøgletallene er fælles for alle.

Kerneområder inden for Business Intelligence 

twoday-kapacity-situation-14-800

Adgang

Der findes i dag et utal af muligheder for at få præsenteret data. Det kan være alt fra et simpelt dagligt overblik i en pdf-fil eller en hurtig KPI-indsigt via en app på telefonen til analytikeren, der som oftest har brug for at arbejde i et værktøj, hvor det er muligt at dykke helt ned i detaljen omkring de enkelte nøgletal og måske sammensætte dette med eksterne data.

Det er derfor et vigtigt aspekt, at man også fokuserer på adgangen og distributionen af data og rapporter, så man rammer sin målgruppe der, hvor den er.

kapacity-portrait-stj

Søren Toft Joensen