Skip to content

Et arbejde i balance

Djøf

Et balanceværktøj til at måle medlemmernes trivsel på jobbet endte med at være den optimale løsning for fagforeningen Djøf, da de måtte tænke ud af boksen for at skabe mere opmærksomhed om organisationens arbejde, fastholdelse og tiltrækning af nye medlemmer.
Et balanceværktøj til at måle medlemmernes trivsel på jobbet

Trivsel på arbejdspladsen er en vigtig agenda hos de fleste virksomheder, og med Djøf's balanceværktøj Trivseltesten kan du tage temperaturen på din trivsel. 

Balanceværktøjet er leveret af twoday og er en standalone løsning bygget på blandt andet: .NET, .NET Core og Angular i en SQL database.

Trivseltesten tager dig igennem 12 forskellige udsagn, der relaterer sig til dit arbejdsliv og din trivsel på arbejdspladsen. Efter en gennemført test får du tips og råd til at finde eller genfinde balancen i dit arbejdsliv.

Et strategisk projekt

Djøf er en faglig organisation, der understøtter og arbejder for at optimere medlemmernes arbejdsliv ved blandt andet at give inspiration til karrierevalg, faglig udvikling, netværk og nye muligheder. Som medlemsorganisation efterspurgte Djøf et værktøj til at tage temperaturen på deres nuværende og fremtidige medlemmers balance i arbejdslivet.

Det er en langsigtet strategi for Djøf at tiltrække medlemmer, og med et balanceværktøj, der kan skabe en interaktion med nye og eksisterende medlemmer, er de godt på vej til at skabe mere opmærksomhed om Djøf's arbejde.

“Det har været et godt samarbejde med twoday. Deres seniorkonsulent og UX designer Pelle Marker så og forstod vores værktøj på en anden måde og kom med nogle meget kvalificerede input, som vi købte ind på”

Pia Ravn, chefkonsulent, Djøf

Mere end bare en IT-løsning

Målet med løsningen har været at skabe synlighed, tiltrække nye medlemmer og skabe en dialog om trivsel på arbejdspladsen. Djøf oplever en høj konverteringsrate på trods af, at GDPR har gjort det sværere for Djøf at samle data på deres balanceværktøj.

“Mellem 84 - 90 % af dem, der klikker sig ind på trivselstesten, fuldfører den, og det er vi meget stolte af - og det siger også meget om kvaliteten af løsningen”, lyder det fra Pia Ravn.

Djøf ser et stort potentiale i deres løsning: “Samtidig tænker vi, at det er en maskine, vi har bygget sammen med twoday og ikke kun et engangsprodukt. Algoritmen, der ligger til grund for løsningen, kan sagtens benyttes til andre emner end trivsel”, uddyber Pia Ravn. 

Løsningen kommer Djøf til at drage fordel af i længere tid. Der er blevet lavet et værktøj, der kan hjælpe fagforeningen med tiltrække nye medlemmer, fastholde nuværende og skabe en øget opmærksomhed om Djøf og foreningens arbejde.

Mindre løsning med kæmpe potentiale

Djøf har fået en skræddersyet løsning, der blandt andet er bygget på Angular, .NET Core, .NET i en SQL database. Løsningen har fået et unikt design, der er blevet udformet i henhold til deres eget design.

“Selvom det er en mindre løsning, vi har leveret til Djøf, er det en løsning med kæmpe indflydelse og potentiale”, lyder det fra Senior Principal Manager hos twoday, Imran Rafique.

“Djøf kom med et specifikt ønske om løsningens udseende, men efter en åben dialog om mulighederne, simplificerede vi udseendet og endte derfor med at bruge en fjerdedel af den samlede tid på UX designet, mens den resterende tid blev allokeret til implementering.”

Imran Rafique, Senior Principal Manager hos twoday

Lad os tage en snak i dag, der kan være afgørende for jer i morgen

Daniel Skov

Account Executive
daniel.skov@twoday.com
+45 53 59 83 39