Skip to content

DLF forsimpler adgangen til data

Case: DLF

Ved at flytte data til tabulære kuber i skyen opnår DLF færre flaskehalse, større stabilitet og bedre governance

Case---DLF---1

Udfordring:

Komplekse, ustabile og svært tilgængelige kuber bygget in-house. Uensartet rapporteringsstruktur på tværs af lande går ud over datakvaliteten.

Løsning:

Tabulære kuber bygget i Microsoft Azure løser problemer med stabilitet, hastighed, sikkerhed, governance og fjerner flaskehalse i forretningen.

Frøproducent søger nye data-græsgange

DLF er en global frøvirksomhed, der udvikler, producerer og afsætter frø. Med mere end 125 års erfaring og ekspertise inden for frøproduktion har DLF etableret sig som en global markedsleder inden for sit felt.

En del af DLF’s markedsposition er opnået gennem opkøb, og DLF har i dag afdelinger over hele verden. De mange opkøb af selskaber har givet en rapporteringsstruktur, der ikke var ensartet på tværs af lande. Det siger Tina Mathiasen, Head of BI & Data hos DLF.

”Vores data er samlet i nogle kuber, der over årene er vokset i kompleksitet og er svært tilgængelige for de fleste. Derfor havde vi behov for at forsimple vores adgang til data, samtidig med at vi adresserede udfordringer vi havde med stabilitet, flaskehalse og governance,” siger hun.

Case-DLF-2

Succeskriterier for den nye løsning

Derfor valgte DLF at flytte deres eksisterende OLAP-kuber til tabulære kuber i Microsoft Azure. Tina opsatte sammen med sit team en række succeskriterier for den nye løsning:

Konsistent, automatiseret og pålidelig rapportering på tværs af koncernen på forskellige niveauer

Nemmere adgang til relevante rapporter for slutbrugere

Fleksibilitet – mulighed for at tilpasse til lokale behov

Tilgængelig support, som ikke er afhængig af interne ressourcer

Sikkerhed – adgangsniveauer kan begrænses

Governance i Power BI på plads

twoday

Automatiseret rapportering giver nye indsigter

På toppen af de nye og mere lettilgængelige datakuber skal der bygges Power BI-rapporter, som gør det markant nemmere for koncernledelsen, BI-teamet og slutbrugere i de enkelte lande og afdelinger at opnå nye indsigter i data.

Tidligere har Tina og hendes team nemlig brugt en anseelig mængde tid på at lave manuelle rapporter i Excel.

Med automatiserede rapporter i Microsoft Power BI forventer de at spare tid, som de i stedet kan bruge på at analysere rapporterne og skabe større indsigt og værdi for forretningen – samtidig med at de slipper for en kedelig, manuel opgave.

 

 

”Før krævede det meget Excel-gymnastik at få tallene til at passe sammen. Den nye løsning giver forretningen et helt andet overblik, som skaber et grundlag for at træffe bedre beslutninger på en nemmere måde."

Tina Mathiasen, Head of BI & Data hos DLF

Superbrugere er nøglen til succes

En vigtig del af projektet har været at identificere superbrugere i de enkelte afdelinger og lande, der forstår deres del af forretningen i dybden og løbende kan teste og validere modellen samt komme med inputs til forbedringer.

”De superbrugere, vi har udpeget, er i høj grad med til at præge udviklingen af de tabulære modeller, så de er med til at bestemme, hvad og hvordan vi udvikler, og i hvilken prioritet. For det er dem, der sidder tættest på forretningen og derfor ved, hvad der er vigtigst,” siger Tina Mathiasen.

Case-DLF-3

Et succesfuldt projekt med værdifulde læringer undervejs

DLF er netop gået live med deres første kube.

Nu venter et større arbejde for Tina og hendes team med løbende at transformere deres eksisterende kuber. Undervejs i forløbet har DLF skiftet strategi, så de nu deler projektet op i mindre bidder, som er mere overskueligt end tidligere, hvor de prøvede at bygge mange kuber i et hug.

Af andre læringer, Tina har gjort sig undervejs i projektet, nævner hun følgende:

”Det jeg vil sige er allervigtigst for virksomheder, der står over for en lignende transition, er at bruge lang tid på at gøre sig klart, hvad ens slutprodukt skal være, og hvordan man kommer derhen. Havde vi fra start af brugt mere tid på det spørgsmål, havde vi gjort projektet nemmere for os selv,” siger hun.

 

Om DLF

DLF er en af verdens førende virksomheder inden for udvikling og produktion af frø. De har et særligt fokus på bæredygtighed og miljøansvarlighed og investerer betydeligt i forskning og udvikling for at sikre, at deres frø passer til forskellige klima- og vækstbetingelser.

DLF har hovedsæde i Roskilde og beskæftiger i dag omkring 2.200 ansatte fordelt over det meste af verden.

Case-DLF-4

Vil du i gang? Det vil vi også

Gør som en lang række af landets mest ambitiøse virksomheder:
Udfyld formularen eller tag fat i Søren – så kan vi tage en god snak om jeres udfordringer og drømme.

Søren Toft Joensen

Partner & CCO
soren.joensen@twoday.com
26 30 90 01