Skip to content

Mobilt website giver mere effektiv fiskerikontrol

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Data, placeret i forskellige systemer, og behovet for at kunne have en PC med rundt på besøg på havnene, på fiskefartøjer og på auktioner har gjort det vanskeligt for Fiskerikontrollen at udføre kontrol med erhvervsfiskeriet.

En app, som i realiteten er et mobilt website, har lettet hverdagen for kontrollørerne, som nu kan tilgå de oplysninger, de har brug for, når og hvor som helst via mobiltelefonen.

Mobilt-website-fiskeristyrelsen-1

Lavpraktisk benspænd i hverdagen

Når en erhvervsfisker lander en fangst, er der en lang række regler, der gør sig gældende. Fiskerikontrollen har til opgave at sikre, at alt foregår inden for lovens rammer, men kontrolopgaven har været vanskelig at udføre. Arbejdet består nemlig blandt andet i at kontrollere oplysninger i forskellige IT-systemer, men en kontrollør kan vanskeligt have en PC med internetadgang med på auktion eller ned på kajen. Og selvom kontrollørerne altid er to afsted på en opgave, er det af arbejdsmiljøhensyn ikke tilladt for passageren at sidde med en PC på skødet under kørslen.

På samme måde har de haft svært ved at ændre planer og ændre et planlagt besøg på en bestemt havn for i stedet at køre et andet sted hen og kontrollere et fartøj med en højere risikoprofil – simpelthen fordi de ikke har fået oplysningerne om den nye opgave i god nok tid.

twoday

Data fra forskellige systemer

twoday har udviklet en mobil løsning, som gør det muligt for kontrollørerne at tilpasse kørslerne, hvis der viser sig at komme oplysninger om fartøjer, som er mere relevante at kontrollere end dem, der egentlig var målet. Den mobile løsning, som snarere er et mobilt website end en decideret app, samler relevante data på tværs af forskellige IT-systemer – eksempelvis fra de to systemer, som henholdsvis fortæller om hvilke fartøjer, der er på vej til hvilke havne, og om fartøjernes risikoprofil.

Løsningen kan tilgås fra alle typer smartphone uanset operativsystem, og kontrollørerne behøver ikke at logge ind via en PC for at se, om der er tilgået nye oplysninger – det fremgår af den mobile løsning.

Hurtig udviklingsproces

Fiskeristyrelsen har haft et tæt samarbejde med twoday i årevis, og samarbejdets fokus har været at udvikle løsninger, som skal sikre Fiskeristyrelsens digitale transformation. Løsninger, som både er til gavn for samfundet, og som sparer tid og ressourcer. Selve udviklingsprocessen er gået hurtigt. At der er tale om et mobilsite snarere end en app har konkret betydet, at twodays udviklere ikke har skullet tage hensyn til specifikke operativsystemer, og det har gjort, at udviklingen kunne klares på omkring en måned.

"Vi har fået en enkel løsning, som vi lynhurtigt kunne komme i gang med at bruge, og som twoday let kan udvikle videre på, efterhånden som vi får nye behov," siger Troels Pade, kontorchef hos Fiskeristyrelsen.

"Vi er meget fokuserede på at anvende vores kontrolressourcer bedst muligt og ønsker ikke at lave kontrol for kontrollens skyld. Derfor vil vi gerne have kontrollørerne hen til de havne og fartøjer, hvor der er størst behov for dem. Vi kan i sagens natur ikke have kontrollører stående i hver eneste havn døgnet rundt, og af den årsag er det vigtigt for os at udnytte de tilgængelige ressourcer så godt som overhovedet muligt. Med app’en har vi fået mulighed for at målrette arbejdet, så vi får mest muligt ud af vores indsats."

Troels Pade, kontorchef i Fiskeristyrelsen

Resultater

Fiskeristyrelsen har fået en mobil løsning, der gør, at:

  • data fra eksisterende IT-systemer er tilgængelige på mobile platforme.

  • løsningen kan tilgås fra alle typer smartphones uanset operativsystem.

  • kontrollører får løbende opdateringer om nye opgaver og prioriteringer.

  • løsningen let kan udvides med yderligere funktionaliteter, efterhånden som behovet opstår.

 

Lad os tage en snak i dag, der kan være afgørende for jer i morgen

Kenneth Yderskov Jørgensen

Senior Account Executive
kenneth.jorgensen@twoday.com
+45 31 40 66 28