Skip to content

Designsystem, der driver virksomhedens digitaliseringsproces

Garuda

Garuda har i samarbejde med twoday udarbejdet et designsystem, som driver virksomhedens digitaliseringsproces.
Processen har været funderet på en metodisk og dybdegående tilgang, som har medført et system, der hurtigt og effektivt kan bruges til at udvikle nye produkter.
Designsystem, der driver virksomhedens digitaliseringsproces

Digitaliseret produktudvikling gjort konkret

Garuda har over flere omgange været i gang med en digitaliseringproces, men det er først med twodays designsystem Embla, at en digitalisering af produktudviklingen er blevet gjort håndterbar og konkret.

Med Emblas designkomponenter kan Garuda nu tidligt i processen bygge fuldt funktionelle prototyper, og det gør det muligt hurtigt og effektivt at bygge nye produkter.

twoday har gennem workshops, rådgivning og sparring hjulpet Garuda med at få konkretiseret og afklaret de behov, kompetencer og det beslutningsgrundlag, der har været nødvendigt for, at Garuda har kunnet definere det koncept og det designsystem, som i dag ligger til grund for udviklingen af nye produkter.

Garuda har i dag et designsystem, som kan bruges til at bygge nye produkter ved hjælp af skabeloner, der matcher virksomhedens digitale identitet og kan genbruges igen og igen.

Tæt samarbejde og dybt kendskab

Når man skal udarbejde et designsystem som det, Garuda har fået, er det altafgørende, at der er fuldstændig enighed om, hvad systemet skal kunne.

“Det har været vigtigt at have Garuda helt tæt på for at kunne forstå deres virksomhed helt ind til benet. Det har vi gjort med løbende feedback, hvor Rasmus har stået til rådighed for at kunne svare på anvendelsesspørgsmål, så arbejdet med UX og design både kunne understøttes og forbedres,” siger Søren Martin Mark Andersen, Senior-UX- og designkonsulent hos twoday.

Også internt i Garuda har samarbejdet med twoday haft en positiv effekt i hverdagen.

“Samarbejdet har været med til at løfte vores faglige kompetencer, og det har givet os muligheden for at italesætte vores egne kompetencer højlydt og snakke åbent om dem internt,” siger Rasmus Hall Mortensen.

twoday

Fuldt funktionelle prototyper

Designsystemet, der er funderet på twoday Embla-system, består af en række standardiserede designkomponenter, som kan sammensættes i meget forskellige kombinationer i udviklingen af digitale løsninger.

En af de helt store helt store fordele ved et designsystem er, at man meget tidligt i processen kan bygge fuldt funktionelle prototyper, som kan testes af på brugerne.

I Garudas system kan brugerne via skærmbilleder systematisk gennemgå den komplette brugerrejse, som en kunde gennemgår fra første gang, de logger ind, til den har en komplet kompetenceprofil.

“Det grafiske har fået god feedback, og derudover er vores koncepter og tanker blevet vurderet som meget tidsbesparende,” siger Rasmus Hall Mortensen.

“På sigt kan det skabe enormt stor værdi for os, da meget af det er vores eget koncept og vores egne tanker. Det er grundstenene for vores nye platform, der er blevet lagt, og det kommer til at fylde i de næste 5-10 år.”

Rasmus Hall Mortensen, Administrerende direktør, Garuda

Resultat

Garuda har fået et designsystem, som gør det muligt hurtigt og effektivt at udvikle nye produkter.

Systemet er et led i en digitaliseringsproces, som kommer til at præge virksomheden i de kommende år.

Lad os tage en snak i dag, der kan være afgørende for jer i morgen

Kenneth Yderskov Jørgensen

Senior Account Executive
mail@twoday.com
+45 31 40 66 28