Skip to content

En digital løsning til effektiv håndtering af salgsprocesser 

Gastech-Energi

Gastech-Energi har fået udviklet en løsning, der håndterer salgsprocesser, tilbud og ordrer. Der er fastholdt en række velkendte funktioner af løsningen, Salgsfokus, alt imens at arbejdsgange er blevet strømlinet.

Gastech-energi-salgsprocesser

Stabilt og funktionelt salgsværktøj

Gastech-Energi havde brug for en gennemgående opgradering af løsningen, Salgsfokus, der håndterer salgsprocesser.

I samarbejde med twoday har Gastech-Energi fået udviklet en løsning, der er mere stabil og funktionel. Systemet har fået et generelt kvalitetsløft og skaber i dag fundamentet for strømlinede arbejdsgange.

Optimerede processer

Gastech-Energi leverer grønne varmeløsninger som varmepumper, højeffektive gasfyr og hybridløsninger. Som alle andre virksomheder er de afhængige af, at alle processer er så optimale som muligt. Det gælder også i salgsafdelingen, hvor processerne omkring tilbuds- og ordrehåndtering kan koste unødige ressourcer, hvis de ikke er optimerede.

Gastech-Energis eksisterende løsning havde en del år på bagen, og den levede ikke længere op til forventningerne. Stabiliteten var ikke længere i top, og det havde ikke den funktionalitet og den kvalitet, som sælgerne havde brug for.

twoday har bidraget med at flytte den digitale platform, udvikle en ny løsning og efterfølgende stå for finjusteringen, så systemet har kunnet skabe værdi for Gastech-Energi.

En af de bundne opgaver var at skabe et godt samspil med Gastech-Energis Business Central-platform, men også at flytte funktionalitet fra Business Central til den nye løsning for at løfte processerne og undgå begrænsningerne i Business Central.

Løbende test og udvikling

Løsningen er sat i drift hos Gastech-Energi, hvor der løbende bliver testet nye funktioner, ligesom nye idéer bliver rapporteret til videreudvikling.

Tilgang har fra begyndelsen været en velovervejet og gennemtænkt del af processen.

"Vores tætte sparring har givet os et fælles udgangspunkt, så det nu er meget nemmere at forventningsafstemme om den videre udbygning. Vi afholdte tidligt i forløbet et sprint, der fokuserede på perioden efter systemets udgivelse, så det videre forløb var klarlagt," siger projektleder hos twoday.

Gastech-kom-godt-fra-start

Med på projektet fra start

Digitale projekter kan have en tendens til at blive meget langvarige og måske endda uoverskuelige, og derfor arbejder twoday hårdt for at sikre, at kunden bliver inddraget og aktivt er med til at forme det endelige produkt.

I forløbet med Gastech-Energi blev der løbende holdt møder, som var koblet til såkaldte udviklingssprints, hvor udviklingsforløbet blev splittet op i mindre dele. Hver enkelt af disse dele involverede opstartsmøder, så begge parter konstant havde overblik over forløbet og kunne forme løsningen undervejs.

"Vi havde et ønske om, at processen skulle være smidig, og at der ville blive lyttet til vores ønsker undervejs. Med den tillid, der var skabt under de indledende møder, var vi sikre på, at kvaliteten ville blive højere, end hvad andre leverandører kunne tilbyde, samt at responstiden ville være endnu hurtigere," siger Finn Michael Jensen, gruppeleder hos Gastech-Energi.

"Det var vigtigt for os at arbejde sammen med en leverandør, der tør sige nej og foreslå bedre løsninger på eventuelle problemer."


Finn Michael Jensen, gruppeleder hos Gastech-Energi

Resultater

Gastech-Energi har fået en digital løsning, der er up-to-date og lever op til brugernes – virksomhedens sælgere – forventninger og gør deres hverdag nemmere.

Systemet spiller sammen med Navision og er udviklet med udgangspunkt i de ting, som fungerede i den gamle løsning – tilsat mere funktionalitet og et generelt højere kvalitetsniveau.

Lad os tage en snak i dag, der gør en forskel for jer i morgen

Kenneth Yderskov Jørgensen

Senior Account Executive
Kenneth.jorgensen@twoday.com
+45 31 40 66 28