Skip to content

En sammenhængende platform, der effektiviserer udlejningsprocessen

Juli Living

Den eksklusive udlejningsvirksomhed Juli Living havde behov for en sammenhængende platform, der kunne løfte deres kunderejse fra interesse til underskrevet lejekontrakt. En ny Dynamics 365 Sales-platform har forbedret udlejningsprocessen, skabt bedre kundeinteraktioner og gjort styring af lejeaftaler mere effektivt.

Juli Living - effektivisering af udlejningsprocessen

Hvem er Juli Living?

Juli Living er en udlejningsvirksomhed, der tilbyder bæredygtige og eksklusive lejeboliger i ejendomme af høj kvalitet i de største byer i Norden. Alle boliger kan lejes direkte via deres webshop eller egen Juli Living-mobilapp.

Juli Living er en del af NREP-koncernen, som udfordrer det traditionelle marked for lejeboliger, hvor processen typisk kan være tung og besværlig. I stedet gør de boligsøgendes liv nemmere med en online markedsplads.

En sammenhængende platform, der kan løfte kunderejsen

Som nystartet virksomhed er der flere udfordringer. Det oplevede Juli Living i 2021. Deres data var spredt ud over flere systemer. Derfor havde de brug for en sammenhængende platform, der kunne løfte deres kunderejse, fra interesse til den endelige leje aftale var på plads. Og det har vi hjulpet med. Vi har nemlig været Trusted Advisor og hovedleverandør til Juli Livings nye kundeplatform.

Vi har leveret følgende løsninger til Juli Living:

  • Dynamics 365 Sales
  • Azure Synapse Link
  • Power Apps (modeldriven)
Juli Living - Dynamics 365 Sales forbedrer udlejningsprocessen

Dynamics 365 Sales forbedrer udlejningsprocessen

Løsningen er baseret på Dynamics 365 Sales. Med Sales er salgsprocessen – eller udlejningsprocessen, som er tilfældet her – blevet det centrale i flowet, som håndterer alt fra leads og permissions til stamdata og lejekontrakter.

Med Sales er det nemt at organisere og spore kundeinteraktioner, dokumentere salgsaktiviteter og få fuld oversigt over pipeline og performance. Med andre ord forbedrer det udlejningsprocessen – både for Juli Living selv og for dem, der skal leje en bolig.

Udover Dynamics 365 Sales har vi også implementeret Azure Synapse Link og Power Apps.

Azure Synapse Link har gjort det muligt at integrere mellem forskellige datakilder og tilbyder avancerede analyser og rapportering for dybdegående indsigt i kundeadfærd og præferencer.

Power Apps har spillet en afgørende rolle for at kunne skabe en brugervenlig og skræddersyet applikation, der passer til Juli Livings specifikke forretningsbehov.

Strømlinet proces til håndtering af salgsmuligheder

Juli Living modtager primært leads fra deres eget website. Disse leads lander i Dynamics 365 Sales, hvor den håndterer permissions, segmentering og produktklassificering.

Efter kvalificeringen kan de arbejde med leads som salgsmuligheder, hvor de primære aktiviteter er fremvisninger og præsentation af mulige lejligheder. Alt dette foregår i en strømlinet proces, som gør det muligt at håndtere mange salgsemner på trods af få ansatte.

Tre fordele ved løsningen

Den nye kundeplatform fungerer som en central hub, der letter hele lejeprocessen for både potentielle lejere og Juli Livings interne team. Det medfører flere fordele.

  1. Nemmere opfølgning på leads/salgsemner
  2. Effektivisering af salgsaktiviteter og lejeaftaler
  3. Forbedring af kundekontakt og øget mulighed for at "vinde salget"

Det vigtigste er, at løsningen er skræddersyet til Juli Livings unikke behov. Og at den bidrager til deres succes og vækst som en eksklusiv udlejningsvirksomhed.

Juli Living - ny kundeplatform fungerer som en central hub

Det bedste fra to løsninger

Til Juli Livings kontraktstyring anvendes et tredjepartsværktøj estatetool. estatetool er ejendomsbranchens førende software til håndtering af boliger, og platformen er designet til netop dette formål.

På grund af den tætte integration mellem Dynamics 365 Sales og estatetool er det gnidningsfrit at håndtere kontraktudarbejdning, underskrift og arkivering. Dynamics 365 Sales er master data og har således alle data til rådighed efterfølgende.

Med denne integration har Juli Living fået det bedste fra to løsninger ved at anvende fordelene fra begge værktøjer.

Tæt samarbejde og fremtidsplaner

Et af succeskriterierne for et godt samarbejde mellem Juli Living og twoday har været en fleksibel arbejdsmodel baseret på SCRUM, der er en agil projektstyring. Derudover har det også været vigtigt med et tæt samarbejde til Juli Livings ledelse og IT-organisation.

Vi arbejder fortsat med Juli Living, hvor vi driver den løbende videreudvikling samt arbejder på udrulning til flere lande.

Lad os tage en snak i dag, der kan betyde en mere effektiv salgsproces i morgen