Skip to content

OrderYOYO professionaliserer brugen af data og tager næste skridt i vækstfasen

Case: OrderYOYO

OrderYOYO er en softwarevirksomhed, der leverer ordre-, betalings- og marketingløsninger til mindre takeaway restauranter. Siden deres opstart i 2015 har de leveret en vedvarende vækst. Den store vækst har øget kompleksiteten i deres datakilder, på samme tid med at behovet for dybere indsigt i data er vokset.

case-orderyoyo-hero

Central dataplatform sikrer én sandhed

Med hjælp fra twoday er der blevet etableret en central dataplatform i Microsoft Azure. Data udstilles fra dataplatformen til rapportering og dashboards i Microsoft Power BI via en tabular model. Dermed opnår slutbrugerne en bedre indsigt i data, som de trygt kan stole på, hvilket gør det nemmere at træffe strategiske beslutninger, som beror på data. Desuden anvendes dataplatformen til at gøre data til relevante indsigter, så forretningen kan reagere proaktivt.

”Vores nye dataplatform er etableret som en meget professionel løsning, som vi nemt kan bygge videre på efterfølgende. Det er en virkelig flot levering, som vores forretning er meget imponerede over og glæder sig til at tage i anvendelse i endnu højere grad,” siger Jonas Kristjansen, Product Manager hos OrderYOYO.

For Jonas Kristjansen handlede det om, at de gerne ville professionalisere forretningens brug af data i endnu højere grad, så der bruges mindre tid og ressourcer på trivielle og tidskrævende opgaver. I stedet skal tiden bruges på at analysere data og fremstille indsigter til forretningen, så der kan træffes værdiskabende og proaktive beslutninger for forretningen.

En del af leverancen til OrderYOYO er derudover kompetenceopbygning, så deres interne kompetencer efterfølgende selv kan tage vare på løsningen og bygge videre på den. Dette er bl.a. sket gennem en co-build proces, hvilket betyder, at OrderYOYO løbende har været med til at bygge platformen i samarbejde med twoday og er blevet trænet i twodays framework og best practices.

Sætter fart på væksten

Det er nu langt nemmere for OrderYOYO at få et overblik over forretningen.

”Vi er en kommercielt drevet organisation med tæt kontakt til eksisterende og nye kunder. Løsningen sørger bl.a. for, at sælgerne sidder inde med de rette data, som kan understøtte salgsprocessen, og på samme tid forbedrer løsningen vores kontakt og relation til restauranterne,” siger Jonas Kristjansen.

Det forbedrede overblik over forretningen skal bl.a. hjælpe OrderYOYO med at lokalisere vækstpotentiale. Spørgsmål som; hvor og hvordan kan vi vækste yderligere er spørgsmål, som dagligt er oppe at vende hos OrderYOYO. Med den nye dataplatform bliver det nu endnu lettere at finde konkrete svar, så virksomheden kan sætte endnu mere fart på deres vækst.

At OrderYOYO nu har en forbedret og opdateret dataplatform er en milepæl for dem, og det er med til at understrege, hvor langt de er kommet i deres udvikling:

"At få indbygget endnu mere kvalitet i alt, vi laver data- og forretningsmæssigt, er noget, vi er meget stolte af. Det understøtter vores niveauskifte som en stærk børsnoteret virksomhed, der har en stor stemme i branchen og som gør en reel forskel for rigtig mange restauranter. Det er fantastisk, at data kan understøtte dette!"

Jonas Kristjansen, Product Manager hos OrderYOYO

Et professionelt samarbejde

Efter flere forløb – heriblandt et analyse-, kompetence- og prøveforløb er OrderYOYO nu klar til at tage løsningen i produktion og få yderligere indsigt i og værdi af deres data.

Jonas Kristjansen taler positivt om forløbet med twoday og fortæller bl.a., at det har været præget af en professionel indsats: ”Vi har haft nogle super kompetente og rare konsulenter tilknyttet, som har ydet en meget professionel indsats ift. projektstyring og leverance.”

Ifølge Jonas har det været en anderledes, men rigtig positiv oplevelse at indgå i en så styret og professionel tilgang til et projekt:

”Den stramme struktur under projektforløbet har gjort det nemt for os at samarbejde om projektet og tage de rigtige beslutninger undervejs. twoday har derfor også været med til at modne vores organisation og måden, vi gennemfører projekter på. De har derudover været meget imødekommende i forhold til vores løbende ønsker og sørget for, at vi kom i mål.”

case-orderyoyo-food

Om OrderYOYO

OrderYOYO er en softwarevirksomhed, der leverer ordre-, betalings- og marketingløsninger til mindre takeaway restauranter. Selskabet understøtter i øjeblikket over 5.000 restauranter i Danmark, UK, Irland og Tyskland.