Skip to content

En digital parkeringsplatform effektiviserer flere processer

PARKin CPH

By & Havns digitale parkeringsplatform har effektiviseret og automatiseret processerne omkring salg, betaling, opsigelse og administration af parkeringslicenser. Det har mindsket antallet af fejl og skabt en øget forståelse for kundernes behov og brugsmønstre.
En digital parkeringsplatform effektiviserer flere processer

Fleksibel og skalérbar løsning

By & Havn havde brug for en digital parkeringsplatform, som kunne automatisere og effektivisere processerne omkring parkeringslicenser.

På kun to måneder udviklede twoday løsningen PARKinCPH, som er skræddersyet til By & Havns behov. Løsningen er desuden fleksibel og kan skaleres op, hvis der bliver behov for det i fremtiden.

Voksende administrativ byrde

Det københavnske udviklingsselskab By & Havn, som står for at udvikle arealerne i Ørestad og Københavns Havn, brugte mange ressourcer på at administrere selskabets parkeringskunder.

De manuelle, tunge arbejdsgange med alt fra inkassokørsler til udsendelse af girokort med posten kostede mange ressourcer. Og da antallet af parkeringspladser samtidig steg, voksede den administrative byrde.

twoday vandt opgaven i et udbud, og projektet havde flere mål. 

Løsningen skulle mindske antallet af fejl og muligheden for svig, som var til stede med den manuelle løsning. En løsning, der var bundet op på fysiske parkeringskort i plastik.

Desuden skulle den digitale platform skabe en øget forståelse for kundernes behov og brugsmønstre, som kunne gøde jorden for udvikling af nye parkeringsprodukter i fremtiden.

Grundlaget for et godt samarbejde

Den stramme deadline på kun to måneder satte sit præg på processen og forudsatte en klar forventningsafstemning. Første skridt på vejen var en todages-workshop, hvor twoday og By & Havn fik talt om udfordringer og prioriteret ønskerne til løsningen.

Workshoppen gjorde det muligt at lave en benhård prioritering af, hvad der var need-to-have og nice-to-have i løsningen. Og så lagde den grunden for et godt samarbejde.

“På grund af den korte deadline havde vi ikke tid til fejlskud, og her skabte workshoppen et fantastisk fundament for udviklingen. En sidegevinst ved workshoppen var, at vi lærte hele teamet godt at kende, inden det intensive udviklingsarbejde gik i gang,” siger Katrine Hansen, Projektleder i By & Havn.

Brugeren i fokus

Udviklingsprocessen tog udgangspunkt i et koncept, som twoday havde skabt med udgangspunkt i indsigter baseret på behov og muligheder, og derpå gik softwareudviklingen i gang. Processen var delt i tre sprints og havde form af et iterativt forløb med løbende tests, validering og tilpasning, hvorbrugerinddragelsen var i fokus fra første dag.

Kort efter workshoppen havde twoday designet klikbare prototyper med forskellige flows, som blev testet og valideret sammen med brugerne. Det gav en stor indsigt i brugernes behov og gjorde både twoday og By & Havn klogere på brugernes adfærd.

“Kunderne er glade for at kunne administrere deres parkering digitalt, så de ikke længere er afhængige af vores åbningstider eller skal vente ti dage på at få et plastikkort tilsendt med posten. På kontoret har løsningen desuden betydet, at vi har fået frigivet en masse ressourcer, fordi vi kun bliver involveret, hvis kunderne er i tvivl om noget. Det er win-win for alle parter,” siger Katrine Hansen, Projektleder i By & Havn.

"Der er ingen tvivl om, at den store brugerinddragelse tidligt i processen var central for, at vi kunne nå i mål med et færdigt produkt på kun to måneder.”

Katrine Hansen, Projektleder i By & Havn

twoday

Resultat

By & Havn har med PARKinCPH fået en løsning, der har digitaliseret alle arbejdsgange i By & Havns abonnementsstyring.

Løsningen anvender de gennemprøvede Microsoft-teknologier MVC og SQL Server, hvilket sikrer stor stabilitet og driftssikkerhed.

Lad os tage en snak i dag, der kan være afgørende for jer i morgen

Kenneth Yderskov Jørgensen

Senior Account Executive
mail@twoday.com
+45 31 40 66 28