Skip to content

Systemintegration - En vigtig forudsætning for vækst

Söderberg & Partners

Pension Broker, som er udviklet af twoday i samarbejde med pensionsbranchen, digitaliserer og forenkler kommunikationen mellem pensionsrådgiver og pensionsselskab. Noget, som blandt andre mæglerhuset, Söderberg & Partners, i dag har gavn af.
Ifølge Rikke Lundsfryd, COO i Söderberg & Partners, giver det mening at samle ens systemlandskab på én “motorvej”, som de har gjort med Pension Broker, da det både forenkler og sikrer de interne arbejdsgange. Rikke Lundsfryd uddyber: “For at opnå vækst i dag er en god infrastruktur i ens systemlandskab en vigtig forudsætning”.
Systemintegration - En vigtig forudsætning for vækst

Hverdagen uden Pension Broker

Söderberg & Partners samarbejder med flere forskellige pensionsselskaber og har altid anvendt Pension Broker med de selskaber, som har taget brancheløsningen i brug. Rikke Lundsfryd forklarer, at de uden Pension Broker vil være nødsaget til at gå ind på alle selskabers respektive portaler, hente de rigtige blanketter til den pågældende kundeaftale og derefter udfylde og sende dem afsted til kunden. En arbejdsgang, der vil øge risikoen for, at forkerte blanketter tages i brug, og at kunden derfor skal kontaktes igen og udfylde en ny blanket. Derefter vil der også kunne opstå tastefejl fra blanket til kernesystem uden Pension Broker, som i sidste ende vil betyde dobbeltarbejde for mægler og unødige forstyrrelser for kunden.

Pension Broker styrker samarbejdet i hele branchen

Rikke Lundsfryd, COO i Söderberg & Partners, fremhæver, at jo flere sundheds- og pensionsselskaber, der bruger løsningen, jo bedre bliver samarbejdet og ikke mindst processerne mellem pensionsselskaberne og mæglerhusene.

“Jeg ønsker, at der kommer så mange fra branchen med på løsningen som muligt. Pension Broker styrker samarbejdet på tværs af mæglerhuse og pensionsselskaber. Der opstår ikke uoverensstemmelser, fx i forhold til hvorvidt der er 10 eller 12 medarbejdere i en aftale. Pension Broker er et fælles værktøj, hvor vi ikke skal bekymre os om, hvorvidt data er korrekt, da de flyder sikkert og automatisk.”


Rikke Lundsfryd, COO i Söderberg & Partners

twoday

Resultater

Pension Broker binder pensionsbranchen sammen ved at skabe ensartede processer, der gør det lettere for mæglerhuse og pensionsselskaber at indgå nye aftaler.

Integrationen mellem Söderberg & Partners kernesystem og Pension Broker giver dem blot én “motorvej” at vedligeholde og ikke mindst mindre dobbeltarbejde, da data flyder sikkert mellem deres systemer. Det minimerer fejl, nedsætter ekspeditionstiden og sikrer datakvaliteten, som alt sammen er med til at øge kundetilfredsheden.