Skip to content

Tilsyn og certificering

Søfarts- og Kystvagtstyrelsen i Storbritannien

Den britiske Søfarts- og Kystvagtstyrelse “The Maritime and Coastguard Agency" (herefter MCA) har en digital løsning leveret af twoday, til at booke, forberede, udføre, efterbehandle og præsentere resultater af tilsyn, rapporter, certifikater, audits, sanktioner og sagsbehandling. Løsningen understøtter alle styrelsens aktiviteter inden for tilsyn og inspektion. Løsningen indeholder et administrationsmodul, som muliggør konfiguration af styrelsens formularer, lister og tekster, og derved letter vedligeholdelse og opdatering af systemerne i takt med udgivelse af nye regler og retningslinjer. Løsningen giver styrelsen mulighed for at forsyne britiske og irske fartøjer med digitale certifikater i overensstemmelse med både nationale og internationale retningslinjer.     

Dagligt-samarbejde-med-twoday

Under stort pres

MCA udfører tilsyn, inspektion og audit af mange typer skibe og fartøjer - fra fiskeskibe under 12 meter til gastankskibe og store passagerskibe. 

Inspektørernes tilsynssystem giver digital adgang til synshistorik for både skibe og virksomheder, gennemførelse og færdiggørelse af tilsynsopgaver og opfølgning på sanktioner fra tidligere. Tiden er sparsom under tilsyn, så det er en stor fordel for inspektøren at kunne tilgå historik, udførelse og efterbehandling  i et samlet system. 

Dagligt samarbejde med twoday

Den kloge måde at implementere en ny løsning på er netop, som MCA gjorde - først en forholdsvis simpel løsning til at møde mindstekravene, dernæst efter en prøveperiode, hvor brugerne kom til at kende løsningen gennem ibrugtagelse, at indsamle forbedringsforslag fra afdelingerne i Nordirland, Skotland, England, Wales og Singapore. 

Et udviklingsprojekt blev igangsat to år efter, hvor inspektørerne, koordinatorerne og lederne da var sikre på deres ønsker i forhold til, at løsningen i højere grad kunne understøtte brugernes behov og arbejdsprocesser.    

twoday-tilbyder-produkter-digitalt-tilsyn
twoday

“Vi har en løsning, der understøtter vores brugere fra start til slut - håndtering af information, booking, tilsyn, sanktioner, rapporter, certifikater og dokumentation. Vi har kontakt til twoday dagligt, når vi har brug for det, hvilket giver os større tryghed ved løsningen.  MCA har taget højde for brugernes kommentarer i alle afdelinger, fordi det for os var vigtigt, at tilsynsførende og inspektører har det værktøj og den information, de har behov for til at kunne udføre opgaverne. Vi har erfarne brugere og undervisere i alle afdelinger og mindre grupper af superbrugere til at konfigurere og vedligeholde løsningen”.

Aine Doherty, Head of Domestic Survey Operations and System Manager i MCA

Agilitet

MCA arbejder på den mest effektive måde og benytter sig af agilitet, når det er muligt. Det er vigtigt, at product owner bruger løsningen dagligt, så MCA og twoday kan udrede og løse udfordringer med udgangspunkt i agilitet. Udvikling af systemet foregår altid i sprints og demonstreres jævnligt for at give udviklerne mulighed for at være involveret igennem hele processen. 

Lad os tage en snak i dag, der kan være afgørende for jer i morgen

Kenneth Yderskov Jørgensen

Senior Account Executive
kenneth.jorgensen@twoday.com
+45 31 40 66 28

Tak for din henvendelse, vi tager fat i dig hurtigst muligt.