Skip to content

Teknisk hjælp og rådgivning, der understøtter forretningens behov

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Systemforvaltning kan lyde tungt og som noget, der ligger fjernt fra manges hverdag, men det er rent faktisk det modsatte. twoday assisterer Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) med at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Danmark gennem forvaltning af STAR’s systemer samt rådgivning af blandt andet løsningsdesign og testprocesser.

twodays indsats hjælper STAR med at sikre en effektiv arbejdsmarkedspolitik, hvor flest mulig borgere er i arbejde eller under uddannelse.

Teknisk hjælp og rådgivning, der understøtter forretningens behov

Alle opgaver samlet hos én leverandør

For STAR var det afgørende at samle ansvaret for Release- og Configuration Management på tværs af delsystemer hos én leverandør, som kunne varetage opgaven med at tage de tæt integrerede systemer fra udvikling til stabil og sikker drift.

STAR ville desuden gerne have én central tovholder på Test Management for alle forretningssystemer – herunder opbygning, drift og vedligehold af 15 fuldt udbyggede testmiljøer, der betjener forskellige aktører og interessenter.

twoday

Kombination af høj IT-faglighed og indgående forretningsviden

Udover rollen som Single Point of Contact i relation til DFDG tager twoday sig af en lang række opgaver for STAR – herunder Service Desk Management, Service Delivery Management, Incident og Problem Management, Release Management, Configuration Management og Test Management.

Det er muligt, fordi twoday har opbygget en organisation, der kombinerer IT-faglige spidskompetencer og erfaring med systemforvaltning med en indgående forretningsviden om regler og governance på hele beskæftigelsesområdet.

"twoday er vores fungerende systemforvalter, som hver dag året rundt sørger for, at vores systemer fungerer og lever op til de gældende servicemål. Udover den daglige systemforvaltning bruger vi twoday som rådgiver i forhold til løsningsdesign, testprocesser, risikovurderinger ved ændringer og håndtering af driftshændelser."

Flemming Jensen, IT-koordinator STAR 2012-2018

Resultater

  • Udrulning af automatiserede testflows på tværs af styrelsens IT-portefølje.
  • Fuldautomatisering af byg & deploy, fra kodeændring til verificering i et af 15 testmiljøer.
  • Optimering af release-processer, så releases nu foregår hyppigere (mindst en gang månedligt) og er et “non-event”.
  • Modernisering af driftsmiljøet fra “on-premise” til cloud-ready”.
  • Høj stabilitet og driftssikkerhed for styrelsens IT-portefølje, på trods af hyppige og omfattende ændringer som følge af lovreformer og IT -modernisering.

Lad os tage en snak i dag, der kan være afgørende for jer i morgen

Kenneth Yderskov Jørgensen

Senior Account Executive
kenneth.jorgensen@twoday.com
+45 31 40 66 28