Skip to content

Hvorfor skal du have en dataplatform?

Data findes alle vegne og påvirker i stigende grad flere og flere af virksomhedernes processer. Måden hvorpå de store mængder af data håndteres, samt det stigende forretningsbehov for anvendelsen af data, kan være en udfordring for mange virksomheder. Derfor kan data komme til at føles som en omkostningstung byrde i stedet for en værdiskaber, som understøtter bedre beslutninger og dybere indsigter. En dataplatform er helt essentielt for dig, som har ambition om at udnytte værdien af data i din virksomhed optimalt.

Hvad er en dataplatform?

Betegnelsen dataplatform kan indebære flere ting, men kort fortalt er en dataplatform en kombination af en række værktøjer, som giver virksomhederne mulighed for at samle, gemme, processere, analysere og tilgå data på en central og gennemsigtig måde. Dataplatforme er derfor et helt afgørende parameter for virksomheder, der har ambition om at udnytte værdien af data optimalt. Derudover understøtter dataplatformen virksomhedernes anvendelse af data fra start til slut. Det muliggør en ind- og opsamling af data samt en standardiseret og ensartet måde at behandle og udstille data til de forskellige typer af brugere. 

Sådan skaber en dataplatform værdi

Udover ovenstående, så giver en dataplatform dig en sikker måde at styre brugernes rettigheder og adgang til data, så det kun er muligt at tilgå data, som er væsentlige for ens rolle og behov. Dermed bliver data vedligeholdt fra centralt hold, således den ikke bliver behandlet flere steder – og på forskellige måder – i virksomheden. Det gør virksomhederne i stand til at skabe et centralt fundament for en datadreven organisation, hvilket er altafgørende, hvis data skal være for alle.

En dataplatform er altså meget mere end et data warehouse og nogle dashboards. Det er fundamentet for at arbejde med data, som sikrer indsigt, der understøtter bedre beslutninger for ledelsen, brugerne og kunderne. I korte træk understøtter en dataplatform følgende forretningsprocesser:

 

Dataopsamling

Komponenter til at opsamle og indhente data til platformen. Ofte kaldet ”Data Ingestion”

Dataarkivering

Komponenter til at lagre og arkivere data. Ofte kaldet ”Data Store”

Dataprocessering

Komponenter til at behandle, transformere og berige data. Ofte kaldet ”Data Processing”

Datatilgængelighed

Komponenter til at udstille og gøre data tilgængeligt. Ofte kaldet ”Data Access”

Sådan har Blue Water Shipping, Maersk Tankers og Matas fremtidssikret deres dataplatform

Hvordan kommer du i gang med en dataplatform?

Der er ikke to virksomheder, der er ens - og dermed heller ikke to løsninger. Virksomheders behov for hurtigt at træffe databaserede beslutninger er afgørende for konkurrenceevnen. Og behovet bliver kun større i fremtiden. 

Derfor er der behov for en moderne dataplatform. En dataplatform, som hurtigt kan levere indsigter og svare på forretningskritiske spørgsmål.

Vi har begået en guide, der viser dig vejen til den moderne dataplatform. Det er en step-by-step guide, som er nem og overskuelig. Download den nedenfor.

kapacity-mockup-e-book-dataplatform

Vi kan hjælpe dig med din dataplatform 

kapacity-portrait-stj

Søren Toft Joensen