Skip to content
twoday

Vi kan levere freelance konsulenter til IT-projekter i pharma, når du har behov for:

  • Test- og valideringsledelse - inklusive automatisk test
  • Data og AI-eksperter med erfaring fra pharma
  • Infrastruktur- og cloud-eksperter samt arkitekter til projekter og IT-strategiske afklaringer
  • Udviklere - frontend og backend
  • Managementkonsulenter med generel IT-indsigt og dybt pharmakendskab - herunder eksperter i forandringsledelse (OCM) 

Står du med disse udfordringer?

Pharma står over for en række udfordringer og behov. Her er tre, som du garanteret kender fra din dagligdag: 

Ekstrem vækst

Flere pharmavirksomheder oplever ekstrem vækst og kæmper for at følge med efterspørgslen og for at skabe den nødvendige eksekveringskraft.

Håndtering af data og mulighederne inden for AI

Håndtering af stigende mængder af data samt mulighederne for udnyttelse af AI er en afgørende konkurrenceparameter - også i pharma, hvor de bedste opdagelser samt hastigheden, hvormed produkter kan opnå markedsføringsgodkendelse, er afgørende.

Compliance

Tekniske landvindger, justering af arbejdsgange samt udvikling af nye produkter skal ske med respekt for branchens krav til dokumentation.

Sådan kan vores IT-specialister hjælpe dig

Det er altafgørende, at den freelance IT-specialist, du vælger, har erfaring med pharma, så de forstår jeres behov for udfordringer. Det gør vores.

twoday-itspecialister-pharma-compliance

Eksempler på vores konsulenters vigtigste kompetencer:

Compliance: Viden om og erfaring med GxP og Part 11-reglerne, som medfører nogle ganske særlige krav ved tekniske projekter.

International erfaring: Vores pharmaceutiske kunder er altovervejende globale. Vores specialister har et internationalt mindset og erfaring fra internationale virksomheder. 

Agile arbejdsmetoder: Den agile arbejdsmetode vinder frem – og vores konsulenter har stor erfaring med at arbejde i agile miljøer.

Strategisk kommunikation: Beslutninger bliver taget ud fra strategiske oplæg. Derfor er vores konsulenter skarpe til skriftlig kommunikation og dokumentation af deres beslutninger. 

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed?

Vi er altid klar på en uforpligtende snak om dine behov – og hvordan vi kan løse dem med de helt rette freelance IT-specialister.