Skip to content

Husk, hvad du står for

Katrine Sundgaard Christensen 
CFO i twoday Denmark

“Kvinde i IT-branchen, kvinde i bestyrelser og kvindelig CFO”. En sætning, der umiddelbart bryder mange stereotyper, men også en sætning, der beskriver alle de faglige kasketter, Katrine Christensen har. Samtidig har Katrine også en masse andre roller som mor, tennisspiller, veninde og familiemedlem, som hun kaster sig over i fritiden. Katrine får det hele til at hænge sammen, netop fordi hun har stået fast på sine principper. 

twoday

Fravalgte tidskrævende arbejde 

Ved siden af sin matematiske linje på gymnasiet tog Katrine også fransk på A niveau. “Det var uden tvivl en atypisk kombination, men det beskriver også ret godt, at jeg aldrig er gået efter én snæver plan”. Katrine valgte dog tallene og læste efterfølgende erhvervsøkonomi på Copenhagen Business School. Sideløbende havde hun studiejobs, som gav hende mulighed for at dykke yderligere ned i tallenes verden.

Med en rolle som CFO i en alder af 36 år, kan det umiddelbart lyde som om, at ambitionerne har været skyhøje fra start. Men Katrine fortæller, at drømmene aldrig har gået på titler, men i stedet på at tilegne sig kompetencer og komme til at arbejde med et bredt spænd af økonomi.

“Efter mit studie blev jeg tilbudt et job som Management Consultant, og selvom det er et job, der giver rigtig gode muligheder allerede efter et par år, så er det også et job, der betyder 70-80 timers arbejde om ugen, og det kunne jeg ikke forlige mig med”.

Katrine takkede nej og lavede i stedet en aftale med sig selv om, at hun altid kun vil være i et job, hvor der også er plads til at gøre de ting, der gør hende glad uden for arbejdet. Som at pleje sin familie, se venner og spille tennis. 

Principper og væremåde har banet vejen

“Jeg har aldrig haft snævre mål eller specifikke ambitioner som at blive CFO, inden jeg fyldte 35 år - det fører i  min verden til begrænsninger. Jeg har set flere støde panden mod muren med alt for specifikke mål. I stedet har jeg haft klare principper for, hvem jeg er, og hvad jeg står for”.

Ifølge Katrine er det vigtigt, at ens selvopfattelse fordeler sig på flere områder og ikke kun på et job. Derfor har hun allerede fra sit første fuldtidsarbejde holdt fast i behovet for tillid og fleksibilitet for at skabe plads til interesser og relationer udenfor jobbet. 

“Jeg har altid været ærlig over for mine chefer omkring, at jeg nok skal levere mine opgaver til tiden, men jeg kommer ikke til at sidde sent hver aften bare for samle timer sammen. Det afhænger af, om jeg er færdig eller ej. Der bliver nødt til at være en fleksibilitet omkring, at så længe, jeg leverer alt, jeg skal og til tiden, så skal jeg nok selv styre, hvornår det er, jeg arbejder”. 

Principper, som Katrine kun har mødt respekt omkring, hvilket ifølge Katrine skyldes en gensidig tiltro, der hurtig bør komme, når man viser, man leverer.

Udover Katrines klare principper, peger hun også på, at måden hun har været på i sit arbejde på samme måde har været med til at bane hendes karrierevej. Hun har blandt andet altid haft et behov for plads til altid at bringe sin mening og faglighed til bordet, og så har der også været et stort behov for udvikling. 

“Det kommer af min nysgerrighed og mit gåpåmod og ønske om konstant at udvikle mig, som nok kommer fra mine mange år som tennisspiller. Når du er i sportens verden, er det underordnet, om du er verdens 1’er - du skal stadig arbejde på at blive bedre, ellers bliver du overhalet”.

Katrine-christensen-twoday1

Finans er en vigtig sparringspartner

Finansafdelingen er dem, der har styr på forretningens tal og økonomi. Men det er også en afdeling, der har udviklet sig til at være en vigtig sparringspartner - og det er der ifølge Katrine en god grund til. “Vi sidder på en masse vigtig data og indsigt om vores forretning, som vi skal sørge for at dele ud af til de øvrige dele af forretningen, så beslutninger ikke kun træffes ud fra mavefornemmelse - men også fakta”. 

Katrine er glad for det brede fokus, hun har fået i twoday og er vild med kontrasten mellem at være oppe i helikopteren til at komme ned i mulden og grave efter tal.

Generelt har Katrine haft et bredt finansfokus, som allerede begyndte, da studiet var afsluttet. “Jeg sad faktisk og kiggede efter et job til min nuværende mand, som blev færdig samtidig som mig. Det, der skete, var bare, at jeg faldt over en spændende stilling i Mærsk - og to uger efter var jeg ansat”. 

Det var begyndelsen på en lang karrierevej i Mærsk, der endte med at vare 10 år. Først arbejdede Katrine med en bred kam af investeringer indenfor skibe og ejendomme, og sidenhen udviklede hendes ansvar sig til også at være med i strategiske overvejelser, blandt andet da logistikdelen i Mærsk skulle adskilles fra energidelen.

“Det kom ret organisk det hele. Områder og ansvar udviklede sig løbende. De sidste tre år fik jeg ansvaret for mit eget team, før jeg blev kontaktet af en headhunter i forhold til stillingen som CFO her i twoday Denmark. En stilling, jeg ikke kunne sige nej til”.

Vi er mere end vores arbejde og mere end vores køn

Udover titlen som CFO har Katrine også et hav af andre titler. En af de vigtigste er titlen som mor til to drenge. “Jeg tror virkelig, at man undervurderer, hvor meget uddannelse der er i at få børn. Man lærer blandt andet meget om brugbare kommunikations- og motivationsredskaber”.

Katrine fremhæver også sine mange år på tennisbanen som vigtige for hende. “Jeg har spillet, siden jeg var 12 år og er i dag på et hold, der er sikret oprykning til elite-divisionen”, fortæller Katrine stolt, og forklarer yderligere, at hun i dag spiller op til tre gange om ugen med kampe og træning. 

Det kan lyde som en mundfuld både at være CFO og spille tennis flere gange om ugen ved siden af at være mor til to drenge på 3 og 6 år, men for Katrine er det med til at få hende i balance. “Det hjælper selvfølgelig, at min mand og jeg er gode til at give hinanden plads til hver vores og tage en fælles tørn omkring børn, hund og hjem”. En fordeling, som Katrine ikke tror, alle er lige så heldige at opleve. Katrine oplever i teninsverdenen, at mange kvinder stopper, når de har fået børn, som hun fremhæver både kan skyldes egen lyst eller udfordringer omkring at få logistikken til at gå op.

Derudover er Katrine også med i flere bestyrelser. En interesse, hun længe har haft, blandt andet tilbage i sin tidligere ejerforening og  tennisklub. “Jeg er af den holdning, at hvis man vil have indflydelse, så må man bidrage. Det ligger til min natur at sige min mening, og jeg gider ikke bare sidde og brokke mig - derfor er jeg også glad for at være en del af flere bestyrelsesposter i twoday og ikke mindst direktionen”.

Det er ikke en hemmelighed, at der er et mindretal af kvinder i de fleste virksomheders direktioner, få kvinder i bestyrelser og på samme måde et fåtal af kvindelige CFO’s.

For Katrine er dog vigtigt i alt, hun foretager sig, at blive valgt ud fra sine kvaliteter og kompetencer og ikke sit køn og forestillinger om, hvad det indebærer. 

Katrine er samtidig ikke i tvivl om, at hun med sine mange titler og roller bryder mange stereotyper - men hun mener også, det er vigtigt og muligt, at træde frem og vise, at det kan lade sig gøre at balancere mellem flere roller og stå fast på principper om også at have plads til familie, fritidsinteresser og venner - og dermed at være et helt menneske. 

Tag dit næste
karriereskridt i dag 

Vil du være med til at udvikle IT-projekter, der gør en forskel for samfundets borgere og virksomheder?

I twoday bliver du en del af en arbejdsplads, der giver dig tid til dét, der tæller. Vi fokuserer på mennesker  - for det, der virkelig betyder noget, er dem, vi er sammen med.