Skip to content

Hvad er Digital Finance: bizz- eller buzzword?

Digital Finance handler om at digitalisere økonomifunktionen. Om at strømline og automatisere processer. Og om intelligent teknologi og evnen til at udnytte den til forretningsindsigt. Det er ikke bare buzz. Men Business.

Kravene til økonomifunktionen er under hastig forandring. Fra en rolle som tilbageskuende om tidligere resultater til en funktion som leverandør af dataindsigt, som fremtidige virksomhedsbeslutninger skal træffes på baggrund af.

De nye krav i økonomi kalder på digitalisering. Og alt tyder på, at de, der forstår at udnytte digitaliseringen, vil opnå store konkurrencemæssige fordele i fremtiden. Analyser viser, at de økonomifunktioner, der er begyndt at digitalisere, opnår betydningsfulde forretningsmæssige afkast af digitale investeringer.

twoday-situation-aarhus-120-1280

Fakta om tidsforbrug i økonomiafdelingen

Du er ikke den eneste, hvis du bruger (meget) tid på inkonsistente regneark. Og hvis månedsluk er en (semi)manuel og ressourcekrævende proces. Det har Ventana Researh lavet en analyse, der viser. Tallene taler for sig selv. Det bliver brugt mange timer på arbejdsopgaver, der med fordel kan digitaliseres.

 

44%

44% kæmper med inkonsistente regneark.

35%

35% erkender, at der er fejl i de regneark, der anvendes i virksomheden.

54%

54% bruger syv dage eller mere på at lukke månedsregnskabet.

12 timer

I gennemsnit bliver der brugt 12 timer om måneden på tilpasning af regneark.

Gratis e-bog: Sådan løser du økonomifunktionens 5 store udfordringer

Hverdagen i mange økonomifunktioner er store mængder arbejdstid og ressourcer brugt på afstemning, kontroller, compliance og rapportering. Opgaver, som du med fordel kan digitalisere, hvis du spørger os.

Derfor besluttede vi os for at lave en guide med eksempler på, hvordan du løser nogle af de største udfordringer med digital transformation i økonomifunktionen.

twoday-digital-finance-ebook-ipad-vertical-mockup-thank-you-page

Hvordan kan du skabe værdi ved at digitalisere økonomifunktionen?

Digitalisering går på tværs af alle økonomiafdelingens kerneprocesser som bl.a. bogholderi, controlling, rapportering, budget og forecasting. Det handler ikke alene om at reducere omkostninger – men også om at øge kvaliteten og frigøre tid til værdiskabende aktiviteter.

Se eksempler på værdifulde anvendelsesmuligheder her:

Øg kvaliteten med Master Data Management

Master Data Management (MDM) er en metode til at administrere og strukturere jeres virksomheds stamdata indenfor og mellem forskellige systemer. Med et MDM-system til din Business Intelligence-løsning har du mulighed for at automatisere administrationen og indsamle, validere, strukturere og berige f.eks. kontoplaner, afdelinger, produkter og kunder i ét og samme system. MDM-systemet hjælper desuden med at kvalitetssikre dine stamdata og kan bruges til at identificere manglende og fejlagtige informationer på bl.a. nyoprettede stamdata. Det giver mulighed for løbende at få tilføjet og rettet informationerne, så rapporteringen til en hver tid er retvisende.

Minimer spildtid i bogholderiet

Procesautomatisering (RPA) og kunstig intelligens (AI, Machine Learning) kan bruges som supplement i arbejdsprocesserne og lette en stor del af det manuelle arbejde med at identificere og løse fejlene. Det kan sikre større grad af nøjagtighed i de regelbaserede og transaktionstunge arbejdsprocesser. Business Intelligence (BI) kan bruges til at give indsigt i bl.a. inkonsistente stamdata, uafsluttede indkøbsordrer, ej godkendte fakturaer, afstemning af kreditorposteringer til finans ledger og input til likviditetsprognoser. Du kan automatisere dataopsamlingen og danne grundlag for mange af de operationelle KPI’er.

Effektiviserer konsolidering og rapportering

Med en Business Intelligence-platform kan konsolidering og rapportering effektiviseres. En stor del af det manuelle arbejde bliver automatiseret ved hjælp af integration mellem kildesystemerne. Konsolideringsprocessen bliver gennemskuelig, og selve rapporteringen kan du lave med standardopstillinger, der nemt og hurtigt tilpasses måned for måned.

Bedre fundament for controlling og analyse

En velfungerende dataplatform gør det muligt at udstille struktureret og overskuelige data til brugerne i form af KPI’er, rapporter og visuelle dashboards. For at brugerne kan optimere deres tidsforbrug, modtager de undervisning i virksomhedens BI-værktøj, så de kan servicere sig selv med data.

Bryd det traditionelle budget- og forecast

Med en digital tilgang kan et budget- og forecast-værktøj lette den tunge manuelle proces og løse nogle af de udfordringer, som økonomiafdelingerne oplever. Processen og interaktionen mellem alle de budgetansvarlige kan strømlines ved implementering af en centralt styret, webbaseret løsning. I ét og samme system bliver det muligt at arbejde simultant, og selve indsamlingen, bearbejdningen og konsolidering af dataene automatiseres og kan nemt styres fra centralt hold. Desuden kan de mange skuffe-regneark erstattes med del-budgetmodeller, som sikrer sammenhæng og gennemskuelighed i de mange afhængigheder, der er mellem de enkelte budgetansvarlige.

Datavisualisering

Implementer datavisualisering som et supplement til de klassiske tabelrapporter. De vigtigste varianser i data bliver hurtigere synlige, og det giver mere tid til videre analysearbejde og årsagsforklaring. Datavisualisering skal ses som et kommunikationssprog, som økonomiafdelingen skal adoptere for bedre at kunne analysere data og samarbejde med forretningen.

Gratis e-bog: Sådan løser du 5 vigtige økonomistyringsopgaver med Power BI

Vil du gerne blive klogere på værktøjet, og hvordan du med fordel kan implementere det i din økonomiafdeling?

Vi har skrevet en guide til, hvordan du kommer godt i gang med produktet. E-bogen er fuld af konkrete eksempler og løsningsforslag, så du kan blive (endnu) bedre til at benytte dig af de mange muligheder i din økonomiafdeling.

twoday-power-bi-ebook-ipad-vertical-mockup-thank-you-page

Farvel til tidskrævende regneark. Goddag til Digital Finance hos Aura Energi

Hos energiselskabet AURA blev rapporter og analyser udformet af de enkelte medarbejdere og lå spredt på forskellige fildrev.

Ledelsen modtog en stor mængde forskelligartet rapportering fra de forskellige afdelinger, som bl.a. inkluderede finansdata, projektdata og kundedata.

AURA Energi ønskede sig derfor en digital løsning, der ville eliminere manuelle rapporteringer, samle data ét centralt sted og give større indsigt i kundedata. Det er netop, hvad de har fået.

”Indtil videre har løsningen elimineret en del af de faste manuelle rapporteringer og erstattet dem med rapporter i Microsoft Power BI”.

– Isa Kjærgaard, Business Controller.

case-aura-hq

Bliv (lidt) klogere på Digital Finance

 

Vil du i gang? Det vil vi også

Gør som en lang række af landets mest ambitiøse virksomheder:
Udfyld formularen eller tag fat i Søren – så kan vi tage en god snak om jeres udfordringer og drømme.

Søren Toft Joensen

Partner & CCO
soren.joensen@twoday.com
26 30 90 01