Skip to content

3 årsager til at automatisere jeres kunde onboarding 

Glem papirbunker og kedelige processer. Automatisér jeres kunde onboarding, og lad teknologien tage hånd om det tunge læs. Ved at automatisere onboardingen af nye kunder kan jeres organisation opnå store besparelser i både tid og penge samtidig med, at kundeoplevelsen forbedres. Det er en investering, der er værd at foretage – hvorfor får du svar på i denne artikel.
Jul 7, 2023 1:49:31 PM twoday Denmark

 

Hvad indebærer en automatiseret kunde onboarding? 

Automatisering af kunde onboarding refererer til brugen af teknologi og software til at automatisere forretningsprocesser og opgaver inden for en organisation. Det handler om at automatisere den rejse, hver ny kunde går igennem efter at have klikket på "køb". 

En ny kunderejse indebærer ofte mange forskellige trin, lige fra modtagelse af ordren til håndtering af kontrakter, faktureringsadministration, adgang til forskellige systemer og så videre.  

For en stor virksomhed indebærer det ofte, at kunderejsen berører flere forskellige afdelinger. Onboarding-processen kan derfor blive meget omkostningstung, og fejlmargenen stiger i takt med, at den også bliver mere kompleks. Med et smart automatiseret system, der kommunikerer med andre systemer uden at miste information, kan der opnås store besparelser både i tid og penge. Og når I frigør jer fra de trivielle opgaver, kan I fokusere på det, der virkelig giver mening: at bygge relationer, skabe værdi og måske endda tage en velfortjent kaffepause.  

3 årsager til at automatsiere sin kundeonboarding 2

Tre årsager til at I bør automatisere jeres kunde onboarding 

1. Mindre fejlmargen og større kundetilfredshed:

Når det handler om menneskelig interaktion, sker der ofte fejl, eller ting kan blive glemt. Sandsynligheden for at vigtige trin i kundens onboardingrejse bliver overset, minimeres, når et system tager over. Systemet arbejder også kontinuerligt, hvilket påvirker det overordnede image af brandet set fra kundens perspektiv. Mange gange bliver denne faktor overset, men kundens oplevelse af onboardingprocessen bidrager i høj grad til den samlede kundetilfredshed.  

2. Større skalerbarhed - i begge retninger:  

Som virksomhed er man konstant udsat for konkurrence, og her tæller alle forretningsområder og processer. Der er altid nogen, der arbejder lidt hurtigere og bedre. 

Der er et hav af processer, som mange virksomheder i dag kunne overveje at få automatiseret for at stille sig selv lidt bedre. I perioder med højkonjunktur er det svært at ansætte de rette personer til at administrere onboarding af nye kunder. I perioder med lavkonjunktur har man derimod ikke råd til at ansætte og skal udføre de samme opgaver med færre personer. I stedet bør man opbygge et system, der håndterer alle disse dele automatisk, uanset antallet af kunder og kolleger. På den måde sikrer man, at ens virksomhed er skalerbar både i medgang og modgang.  

3. Fuld kontrol over omkostningerne:

For virksomheder med en stor kundebase, som fx et elselskab med hele kommuner som kunder, er der en stor mængde interaktioner med hver enkelte borger.  

Hver gang nogen f.eks. ændrer deres adresse, opstår der en masse manuelt arbejde. Det kræver flere fuldtidsstillinger, der er dedikeret til at håndtere de administrative opgaver for at sikre, at ændringerne behandles korrekt og effektivt. Virksomheder, der vokser hurtigt, kan hurtigt miste overblikket over, hvad det reelt koster. Med et system, der automatiserer hele processen for kunde onboardingen, er det nemmere at overskue omkostningerne sort på hvidt - og desuden markant reducere dem. 

Automatisering af kunde onboarding kan således hjælpe jer med at forbedre effektiviteten, øge produktiviteten og frigøre medarbejderressourcer til mere værdiskabende opgaver. Det kan også bidrage til at skabe en mere sømløs og brugervenlig oplevelse for kunderne, hvilket kan føre til højere kundetilfredshed og fastholdelse.  

Kom godt i gang med at automatisere jeres kunde onboarding  

Hvis I er klar til at smide papirbunkerne ud og sætte strøm til robotterne, vil I opleve frigivet tid til jeres medarbejdere og mere værdi for jeres kunder.  

I twoday har vi stor erfaring med automatisering af kunde onboarding. Vi kan hjælpe jer med at identificere, hvilke dele af jeres proces der kan automatiseres, og arbejder fra start til slut med implementering og vedligeholdelse af driften. 

Vil I vide, hvordan vi kan hjælpe jer i gang? 

Kontakt os allerede i dag! 

 

 

Relaterede artikler