Skip to content

Application Management i sin enkelthed 

I kender det måske… det skræddersyede IT-landskab passede perfekt til jeres forretning, den gang hvor løsningen blev udviklet. Siden da er der sket alverdens forandringer i form af organisatoriske ændringer, nye krav, love og data at tage hensyn til. For ikke at tale om den hastige udvikling, som digitaliseringen har. Ændringer, der kræver omstilling og tilpasning, som blandt andet sker ved nye, opdaterede eller supplerende applikationer. En proces der er kontinuerlig og som kaldes Application Management.
Jun 7, 2023 2:54:13 PM twoday Denmark

Application Management går i sin enkelhed ud på at styre, udvikle og vedligeholde ens applikationer og kan håndteres gennem to processer: En strategisk og en operationel proces.

Den strategiske proces 

Det vigtigste i den strategiske proces er at tjekke op på, om jeres IT-løsninger dækker forretningens behov, som kræver følgende overvejelser:  

 • Skab overblik over jeres samlede applikationer 
 • Vurdér hvilke applikationer, der er styret af jer og hvilke af leverandører 
 • Identificer overflødig eller manglende IT-understøttelse  
 • Beslut hvilke løsninger, der skal være standard, low code eller traditionel softwareudvikling, og om de skal køre onpremise eller i Cloud  
 • Tag stilling til hvilke applikationer der skal holdes internt, som kan afgøres, hvis I kan svare ja til følgende: 
  Har I selv kompetencerne? 
  Har I ressourcerne til opgaven? 
 • Igangsæt tiltag, så gaps lukkes. Måske skal I have udviklet en ny applikation? 

Har I en strategi for jeres Application Management i dag? Hvis ikke er det en god ide at komme i gang for at bibeholde jeres konkurrencesituation. Læs mere om muligheden for hjælp til gennemgang af jeres portefølje af applikationer →   

Den operationelle proces

Den operationelle proces kræver derimod faste arbejdsgange for at varetage jeres applikationer dag-til-dag. Her ligger ofte arbejdsgange såsom: 

 • Kildekode og fejlretning 
 • Vedligeholdelse af jeres applikationer  
 • Håndtering af fejlmeldinger  
 • Videreudvikling af fx nye moduler til en eksisterende applikation   
 • Vedligeholdelse af dokumentation   
 • Opdatering af standardsoftware 

Applikations managament tiny

 

Hvis ikke I har opsat processer for at varetage disse arbejdsgange, er det en god ide at komme i gang, så I sikrer, at jeres applikationer ikke går hen og bliver forældede. Læs om muligheden for at få vedligeholdt jeres applikationer af en ekstern partner →   

Relaterede artikler