Skip to content

Få dine IT-systemer til at tale sammen gennem en integrations­platform

En integrationsplatform som Azure Integration Services kan få dit IT-landskab til at hænge sammen og udveksle data på tværs af systemer, programmer og applikationer – så kan du bruge ressourcerne på at fokusere på forretningen.
Aug 17, 2023 8:50:46 AM Kenneth Yderskov Jørgensen

Når du kigger ud over din tech stack, får du givetvis øje på en lang række programmer, systemer og applikationer, som hver især er nøje udvalgt og løser de opgaver, de skal.

Men taler systemerne sammen på den optimale måde? Får du det maksimale udbytte af dine mange – og givetvis ikke helt billige – systemer?

Og hvad med automatiserings-mulighederne, som burde give dig en lang række fordele; udnytter du dem?

Hvis du kører et klassisk IT-setup uden en integrationsplatform, er svaret på ovenstående spørgsmål med overvejende sandsynlighed nej.

Og det er for så vidt forståeligt nok. Isoleret set kan hvert enkelt system være det helt rigtige valg for dig, men hvis der ikke er styr på integrationerne, er der uforløst potentiale.

 

Simple og komplekse integrationer

Når vi taler om integrationer, kan vi lidt forsimplet dele dem op i to kategorier: simple og komplekse integrationer.

I en simpel integration vil der typisk være tale om, at en mindre mængde data skal flyttes mellem to systemer. Det kan for eksempel være en formular på et website, der skal skyde data over i et mailprogram eller en webshop. Det er en simpel udfordring, som kan klares hurtigt og temmelig billigt.
Når det kommer til komplekse integrationer, er billedet som regel, at der er flere systemer, som skal udveksle større mængder data. Et typisk scenarie vil være, at der er en række systemer, som skal kunne kommunikere rundt om et økonomistyringssystem, og ofte er der også tale om en tech stack, som knopskyder og ofte får nye systemer koblet på.

Der er en række helt fundamentale udfordringer for virksomheder, der kører med et stort og efterhånden gammelt systemlandskab:

  • IT-landskabet sander til. Nogle af systemerne bliver et problem, fordi de bliver forældede og ikke længere lever op til de krav, de møder.
  • Der opstår sikkerhedshuller, fordi tiden er løbet fra teknologien
  • Størrelsen bliver et problem for overblikket. Hvis der ikke er fuldstændig konsistens på tværs af de forskellige systemer, bliver informationer ikke logget på samme måde.
  • Der er (for) hårde afhængigheder mellem systemerne. Det gør det vanskeligt at skifte et system uden at forårsage problemer andre steder i landskabet – og det kan desuden være vanskeligt at finde og løse disse problemer.

En integrationsplatform kan sikre overblik

Løsningen på udfordringen med et fragmenteret systemlandskab kan være en integrationsplatform som Azure Integration Services (AIS). AIS er et integration-Platform-as-a-Service-værktøj (iPaaS), som giver mulighed for at automatisere integration af applikationer, data, devices og tjenester på tværs af lokale, offentlige og private Cloud-miljøer.

Platformen bygger bro mellem de forskellige systemer og sikrer, at de ”taler” sammen på samme sprog, og at de rette data sendes på den rette måde. Integrationsplatformen ligger så at sige i midten mellem alle omkringliggende systemer og har til opgave at sikre, at informationerne flyder gnidningsfrit mellem eksempelvis et ERP-system og en webshop.

Det indeholder en integrations­platform

Integrationsplatformen Azure Integration Services består helt grundlæggende af følgende fem elementer:

  1. API Management –leverer komplet lifecycle management API-funktionalitet, som gør det muligt at levere data fra A til B gennem sikre API’er.
  2. Service Bus – leverer robust enterprise messaging og sikrer en pålidelig afvikling af meddelelserne mellem systemerne.
  3. Event Grid – en komplet eventbaseret motor, der kan eksekvere actions på tværs af systemerne, når der sker specifikke hændelser, og som løsningerne på tværs kan abonnere på.
  4. Azure Functions, – en serverløs og fleksibel service, som kan afvikle specifik kode baseret på en bestemt hændelse, trigger eller tidsinterval og på den måde eksekvere integrationer efter behov.
  5. Logic Apps – understøtter orkestrering af processer og workflows i et let tilgængeligt ”low code”-format med mange foruddefinerede anvendelsesmuligheder.

Minimér behovet for kode med AIS

En af de helt store fordele ved AIS-platformen er, at en masse arbejdsgange bliver mere simple, og behovet for kodearbejde minimeres.

Når man arbejder med Azure Logic Apps, er der en masse funktioner, som allerede er udviklet. Det medfører, at der i mange tilfælde ikke er behov for at skrive kode (no-code), mens specificeringer og tilretninger kan klares med enkle justeringer (low-code) – alt sammen noget, der minimerer omkostningerne.

Når der er tale om mere komplekse arbejdsgange, kommer Azure Functions i spil, men ligesom Azure Logic Apps bygger Functions-services på et solidt fundament i form af Azure Integration Services-integrationsplatformen. Og så er det op til dig som bruger at bruge den rigtige komponent på det rigtige tidspunkt.

Se mere om integrationsplatforme, low-code og de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal bygge dit integrations­landskab – download videoen her.

Har du lyst til en snak om integrationsplatforme?

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad en integrationsplatform kan gøre for din forretning – og hvad twoday kan tilbyde som samarbejdspartner – er jeg klar på en snak

Kenneth-Yderskov-Joergensen

 

Kenneth Yderskov Jørgensen

Senior Account Executive
Kenneth.jorgensen@twoday.com
+45 31 40 66 28

 

Udfyld formularen, så kontakter jeg dig

Relaterede artikler