Skip to content

Nykredit fremtidssikrer deres dataplatform med Microsoft Azure

Case: Nykredit

I samarbejde med twoday har Nykredit udviklet et moderne datamiljø i Azure, som samler data og gør det nemmere at udvikle AI- og Machine Learning-modeller.

case-nykredit-hero

En ny måde at arbejde med data på

Hos Nykredit havde de et ønske om at benytte data mere prædiktivt. De kom fra at arbejde med klassisk Data Warehousing, hvor de vidste, hvad der skulle rapporteres på, og hvilke tal de skulle have ud af deres Data Warehouse.

Nu skulle de bruge data på en ny måde. Og her indså de, at de ikke havde den rette platform til at nå derhen med projektet, hvor de gerne ville.

”Når vi arbejder med prædiktiv analyse og bruger AI og Machine Learning, er det en lidt anden måde at arbejde med data på – typisk mere eksplorativt og eksperimenterende i den indledende fase, hvor man designer og udvikler sine løsninger. Derfor havde vi brug for nogle nye processer. Vi ville gerne gøre al vores data let tilgængeligt for vores Data Scientists – selvfølgelig med respekt for compliance-krav – så de kunne afprøve deres forretningshypoteser og identificere det data, som giver både nye indsigter og robuste modeller,” siger Per Vestergaard, kompetenceleder for Business Intelligence og Analytics hos Nykredit.

De valgte at arbejde videre med Microsofts Azure Cloud dataplatform, da de vurderede, at det dækkede Nykredits behov bedst. Frem for at kaste sig ud i projektet alene, så Nykredit en interesse i at samarbejde med en ekstern leverandør, så de kunne blive hjulpet i gang med projektet. Her faldt valget som samarbejdspartner på twoday:

”Vi valgte twoday, fordi vi havde gode erfaringer med dem fra et tidligere projekt. Og så havde vi kendskab til særligt deres store viden inden for Azure-platformen, hvor de har et godt rennomé,” fortæller Per Vestergaard.

Vi havde en ambition om at bygge en infrastruktur, som vi kunne skalere på, og hvor vi kunne imødekomme de stigende krav, vi oplevede. Samtidig var det vigtigt, at vi kunne samle vores data på én samlet platform, så det var lettere at bruge og genbruge de stigende mængder data på tværs af organisationen. Det var en stor driver for os at kunne skabe en fremtidssikret dataplatform.

Jakob Hyttel-Sørensen, leveranceleder for den kommercielle del af BI & AA hos Nykredit

PoC gav mulighed for at teste cloud-muligheder i praksis

Med samarbejdet med twoday ønskede Nykredit at etablere et datamiljø i skyen, som kunne understøtte udviklingen af prædiktive analysemodeller. De blev enige om at lave et Proof of Concept med to konkrete use-cases:

  • Etablere en dataplatform i Microsoft Azure
  • Etablere et udviklings- og produktionsmiljø, som Nykredits Data Scientists kan udvikle og produktionssætte AI-modeller i

Processen begyndte med nogle workshops mellem twoday og Nykredit, hvor twoday kom med forskellige løsningsdesigns baseret på Nykredits behov. På den måde blev der opnået en fælles forståelse af, hvordan designet af Nykredits fremtidige data- og modelplatforme skulle se ud.

Ud fra et use-case drevet mål udviklede twoday og Nykredits medarbejdere herefter en første version af den nye infrastruktur sammen. Forløbet blev fra starten tilrettelagt med vidensdeling for øje, så Nykredit efterfølgende kunne påbegynde den fulde produktionsmodning, med alt hvad dertil hører af sikkerhedsgodkendelse, rolle- og procesafklaringer mv. Oplæring af kompetencer internt i Nykredit var således en vigtig del af processen:

”Selvom vi havde benyttet dele af Azure i forvejen, havde vores medarbejdere ikke en bred indsigt i de services og den teknologi, som danner grundlag for et produktionsmodent Data Warehouse i Azure. Derfor brugte vi aktivt pair-programming med twodays konsulenter til at sikre, at vores egne medarbejdere opnåede konkret erfaring med platformen, samtidig med at vi udviklede de forskellige løsninger. Forløbet gjorde, at vi nu kan stå på egne ben og fortsætte rejsen mod et fuldt produktionsmodent setup,” siger Jakob Hyttel-Sørensen.

twoday Cloud Proof of Concept (PoC)

Flere virksomheder oplever en stigende datamængde og et forretingsbehov, som kan være svært at opfylde med deres eksisterende platform. Her kan et Proof of Concept være et godt udgangspunkt for at afprøve mulighederne i de forskellige Azure-services. Det hjælper projektet med at komme godt og hurtigt fra start, du får afklaret dine behov og muligheder, og den udarbejdede prototype kan som oftest genanvendes i det kommende projekt.

Ensrettet data er nøglen til prædiktiv analyse

Nykredit arbejder hovedsageligt med to spor inden for prædiktiv analyse:

  • Adfærdsmodeller, hvor de arbejder med at prædiktere kundebehov og dermed vigtige salgs- og afgangssignaler. Det kan f.eks. være churn-modeller, hvor Nykredit har mulighed for at se, hvilke kunder der er i risiko for at forlade forretningen.
  • Beslutningsmodeller, hvor de arbejder med at automatisere manuelle processer. Det kan f.eks. være automatisering af dokumentverificering, så dokumenter ikke længere skal godkendes manuelt, men bliver godkendt automatisk.

Nykredit har arbejdet aktivt med at skabe et datafundament som kan genbruges på tværs af modeller, men som også kan bruges mere bredt i Nykredit.

”Det har været vigtigt for os at få styr på vores data, fordi vi ser det som nøglen til at arbejde med prædiktiv analyse og få værdi af data. Vi har i teamet kaldt det ”fælles analysedata”, men nøglen er i virkeligheden evnen til hurtigt at komme fra forretningsidé til de første modelresultater, fordi vi ikke hver gang skal starte forfra,” siger Jakob Hyttel-Sørensen.

case-nykredit-office

Nykredit går i skyen med Azure

Nykredit har i dag et hybrid Data Warehouse, altså noget on-premise og noget i skyen. Men målet er ifølge Per Vestergaard, at hele Nykredits dataplatform skal ligge i skyen på sigt. De har besluttet at gå videre med Microsoft Azure som platform, ligesom de kommer til at bruge en stor del af de øvrige services, Azure indeholder.

Der er flere årsager til, at det netop er Azure, Nykredit har valgt som platform, siger Per Vestergaard:

”Fordi vi er i den finansielle industri, er der en række compliance-regler og regulatoriske krav, som vi skal leve op til. Og der er det Azure, der er bedst på markedet til at håndtere det. Derudover er Microsoft store i Danmark, så der er stærke kompetencer i markedet, der kan hjælpe os videre med Azure. Og så tapper vi jo ikke mindst ind i en ekstrem innovationsmuskel, hvor der sidder mange tusinde mennesker og arbejder på at udvikle platformen, så de hele tiden er opdateret på de nyeste teknologier inden for f.eks. AI og Machine Learning.”

Jakob Hyttel-Sørensen supplerer:

”Vi får en platform i spil, som adresserer mange af de ting, vi skal kunne håndtere i hverdagen, hvis vi skal være en succes. Målet er jo i sidste ende de forretningsmæssige gevinster, men på vejen dertil er alt fra et skalerbart og genbrugeligt datafundament til helt operationelle hensyn som adgangsstyring, versionsstyring, produktionssætning og modelovervågning noget, vi skal forholde os til. Det er alt sammen noget, Azure indeholder, og dermed får vi med valget en fremtidssikret platform.”

Hent vores e-bog om cloud-baseret dataplatform

Få ekspertvejledning til hvordan du undgår de mest almindelige fejl og lykkes med din dataplatform:

  • Sådan sikrer du hurtige dataleverancer til forretningen med en agil tilgang til udvikling af en dataplatform
  • Hvordan kombinerer man behovet for en fælles sandhed – ”One Truth” med selvbetjening og innovation med data?
  • Mulighederne med Artificial Intelligence og Machine Learning
twoday-cloud-data-warehouse-ebook-ipad-vertical-mockup-thank-you-page

twoday har drevet projektet fremad

Nykredit har været glade for samarbejdet med twoday og den viden, som twodays konsulenter har bidraget med. twoday har under projektet været gode til at dele deres viden med Nykredits medarbejdere, og pair-programming har hjulpet Nykredit til at få en forståelse for opbygningen af platformene, så de selv har kunnet tage over og fortsætte arbejdet. Derudover har Nykredit været begejstrede for den energi, twoday har lagt i projektet.

"Man har tydeligt kunne mærke, at twodays konsulenter har brændt for det her projekt og været meget engagerede. Det har givet energi til projektet, som har været med til at drive det fremad."

Jakob Hyttel-Sørensen, leveranceleder for den kommercielle del af BI & AA hos Nykredit

Start en cloud-transformation småt og konkret

I dag har Nykredit videreudviklet og produktionssat de første modeller, og resultatet af PoC’en blev et afgørende skridt i retningen mod en helt ny platform:

”At arbejde med cloud og cloud-teknologier har på mange måder været en læringsproces for os. Der er naturligvis mange veje ind i sådan en proces, men vi har været rigtigt glade for, at vi har kørt det drevet af en PoC med to konkrete use-cases. Det har gjort dialogen mere konkret og har været afgørende for, at vi kan tale sammen på tværs af kompetenceområder. Det dækker dialogen mellem Arkitekter, Data Engineers og Data Scientists, men også ift. interessenter på tværs af Nykredit i øvrigt – herunder ikke mindst vores jurister og IT-sikkerhedsafdeling,” siger Jakob Hyttel-Sørensen.

Når de bliver spurgt til, hvilke erfaringer de vil give videre fra projektet, er de heller ikke i tvivl.

”For os har det været den bedste vej at starte småt og tænke et projekt med ny teknologi op omkring en eller flere use-cases. På den måde får du hurtigere gjort dig nogle erfaringer og afklaret dine behov. Så undgår du også at tabe pusten i mødet med den store rejse, som en transition ind på en cloud-platform naturligvis er,” siger Per Vestergaard.

Om Nykredit

Nykredit er en foreningsejet virksomhed, der både fungerer som realkreditinstitut, bank, forsikring og ejendomsmægler. Deres hovedaktivitet er som realkreditinstitut, hvor de står for 42 % af de samlede realkreditudlån i Danmark. De har rødder tilbage til 1851, hvor realkreditten begyndte at tage form, men har heddet Nykredit siden 1985, da Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kreditforening fusionerede.