Skip to content

Vil I optimere jeres arbejdsgange?

Jeres sagsbehandling skal naturligvis klares - men hvorfor ikke håndere processen intelligent? Vi kan hjælpe jer med at optimere jeres arbejdsgange, så I kan få frigjort tid til det, der tæller.

Intelligent sagsbehandling kræver den rette indsigt i jeres processer. I forbindelse med udviklingen af jeres nye løsning til sagsbehandling, begynder vi forløbet med en gennemgang af jeres processer. 

Sådan skaber vi sammen værdi

Automatisering KPI og statusmålinger

Vi automatiserer jeres arbejdsprocesser ud fra konkrete værktøjer og metoder såsom  batchkørsler og Robotic Process Automation (RPA). Den rigtige metode vælger vi sammen med jer.

Visualisering

Det er vigtigt, at vi har samme indsigt i, hvordan vi bedst muligt optimerer jeres processer. Her arbejder vi med videndeling gennem visualisering af proces- og arbejdsgange blandt andet via diagrammer samt KPI og statusmålinger i dashboards.

BI og Datawarehouse

Data er grundlaget for at optimere og automatisere arbejdsgange. Derfor indsamler vi og analyserer jeres data ved brug af Business Intelligence og Datawarehouse teknologier, så jeres sagsbehandling effektiviseres ud fra et solidt datagrundlag.

Vi giver jer værdi med BI gennem fire niveauer

1. Segmentering

streamlinehq-programming-user-head-programing-apps-websites

Vi starter med at segmenterere, identificere og strukturer mønstre og data, der bruges til at skabe indsigt i, hvordan jeres data bør inddeles.

2. Afvigelser

streamlinehq-workflow-data-table-bar-graph-business-products

Ved hjælp af anormalitet-beregninger leder vi efter afvigelser i jeres data. Beregningen anvendes til at give en dybere indsigt i jeres kunder, processer og de potentialer, I har.

3. Forudsigelser

streamlinehq-performance-money-increase-business-products

Ud fra segmenteringen, anormalitet-beregningerne og en estimering af fremtidige sammenhænge på jeres marked, fremlægger vi forslag til, hvordan I bedst muligt tager datadrevne forretningsbeslutninger.

4. Intelligente løsninger

streamlinehq-technology-head-ai-neurolink-technology
Sluttelig hjælper vi jer med at skabe intelligente løsninger, der er bygget på Machine Learning og AI algoritmer. På den måde træffes beslutninger automatisk under kontrollerede forhold, der er bygget på jeres data.

Lad os tage en snak i dag, der kan være afgørende for jer i morgen