Skip to content

Hvorfor skal I vælge Azure Services i stedet for SQL on-premise til jeres dataplatform? 

Cloud eller ej? I denne artikel ser twoday kapacity på de forretningsmæssige fordele ved at vælge Azure Cloud Services-teknologi til en dataplatform.
Jul 17, 2023 12:34:25 PM twoday Denmark

For få år siden var beslutningen om brug af cloud i forbindelse med opbygning af en ny dataplatform centreret omkring sikkerhed og en kvalitetsvurdering af, om teknologierne var modne nok til brug i en stor virksomhed. twoday kapacity udvikler cloud løsninger på Microsoft Azure og har gennem en lang årrække brugt mange ressourcer sammen med deres kunder på at vurdere, om en løsning skulle basere sig på Azure, SQL on-premise eller begge dele – det man kalder hybrid.  

I de seneste år har Azure-platformen udviklet sig med imponerende hastighed, og beslutningen drejer sig i dag primært om, hvilke konkrete Azure Services, der giver mest mening at anvende i forhold til det specifikke forretningsbehov, som den enkelte virksomhed har. Samtidig er der stadig evalueringer og beslutninger vedrørende det hybride setup, hvor nogle af datakilderne ligger på egne servere, mens andre måske befinder sig på cloudplatforme, der ikke er Azure.  

Uanset hvilket setup man ellers har, er der en række fordele ved cloud som dataplatform, som denne artikel vil fremhæve. Disse fordele ændrer både udviklingsopgaven, vedligeholdelsen og den investering, som organisationen ser ind i.  

Besparelser med Azure Cloud Services 

Licenser i forhold til cloud services 
Hvis man i dag har en eller flere on-premise dataløsninger, har de typisk en fast licensstruktur, der gælder over en længere periode. Betalingen for cloud services er derimod dynamisk og følger brugen, hvilket sikrer, at man kun betaler for det, man reelt har brug for, og når man har brug for det. Derfor kan en dataløsning begynde i en mindre skala med få komponenter, begrænsede mængder af data og få brugere. Når der opstår behov for mere funktionalitet eller kapacitet, kan man gradvist udvide, og først der vil omkostningerne for dataløsningen stige. 

Investering løbende i stedet for ved projektets start 
Når man starter med en dataløsning, udarbejdes der et estimat for, hvordan man forventer, at løsningen vil blive brugt og vokse i datamængder og brugere over en periode på fx tre-fem år. Denne sizing er en del af business casen og bruges til at sikre, at der investeres i hardware, der kan understøtte løsningen i hele investeringshorisonten. Organisationen betaler derfor for en forventet fremtidig kapacitet, inden projektet overhovedet er startet. I et cloud-scenarie betaler man derimod løbende for den faktiske kapacitet, og kun det, der er nødvendigt, efterhånden som løsningen vokser. En cloud-betalingsmodel påvirker derfor den tidsmæssige fordeling af organisationens investeringer positivt.

Azure artikel

 

Forretningspotentiale med Azure Cloud Services 

Datadrevet – også i morgen 
Der er ikke umiddelbart nogen forskel på den forretningsmæssige effekt, man kan opnå med en dataplatform, der er bygget på egne servere, og en Azure Dataplatform bygget i cloud. Alle medarbejdere kan bruge begge løsninger, og virksomheden kan udvikle sin strategiske brug af data i den ønskede retning. 

Men alligevel er der en forskel: Når en organisation evaluerer og beslutter, hvilken teknologi de vil bruge til deres platform, kender de kun det behov, de kan se i dag og i den nærmeste fremtid. Når man beslutter sig for at basere sin løsning på cloud services, køber man samtidig ind på en teknologisk platform, der konstant udvikler sig. Dette betyder, at man får indbygget hjælp til at sikre fremtidige muligheder, alene fordi det er nemt at tage nye services i brug, når det giver forretningsmæssig mening.

Forretningsudvikling, agilitet og modenhed kommer en Azure dataplatform
En anden fordel ved at vælge en cloudbaseret Azure dataplatform handler om muligheden for at ændre retning. Ligesom markedsvilkår og kundepræferencer kan ændre sig, kan organisationens behov for brug af analyser og analyseteknologier også ændre sig over tid. Alle organisationer ønsker sig agilitet i deres IT-understøttelse, muligheden for at ændre retning, eksperimentere med nye måder at bruge data på og eventuelt stoppe et initiativ og accelerere et andet. 

Cloud giver langt bedre muligheder for at arbejde med fleksibilitet i en dataplatform, fordi Azure Services kan aktiveres og deaktiveres efter behov. For eksempel kan eksperimenter med AI nemt, billigt og hurtigt udføres. Hvis disse eksperimenter skaber værdi, kan de derefter integreres i et mere robust setup. 

Sikring af nye muligheder – undgå at hænge fast i gamle løsninger 
Forretningsmæssigt er det en fordel, at en platform som Microsoft Azure konstant udvikles og udvides med ny funktionalitet og muligheder. Dette stiller dog også krav til udviklerne, der arbejder med dataplatformen, da de skal sikre sig, at deres viden og kompetencer opdateres, så de kan udnytte de nye muligheder på den mest hensigtsmæssige måde. 

Dette kan opleves som et tveægget sværd, men baseret på erfaring er det et bedre scenarie end risikoen ved at ende med forældede teknologier i en dataløsning. Mange virksomheder har stået over for store investeringer, både økonomisk og ressourcemæssigt, fordi deres løsninger er blevet så gamle, at de ikke længere kan udvikles. I denne sammenhæng er det langt bedre at have en løbende udvikling, som man får med en cloudløsning, så man altid selv kan styre sin forretningsmæssige brug af data.

Er du også interessseret i hvordan Azure kan give jer det bedste fundament for systemintegration, kan du hente vores whitepaper her.

Relaterede artikler