Skip to content

Forstå ChatGPT og fremtiden for kunstig intelligens 

Kunstig intelligens, også kendt som AI (Artificial Intelligence), har revolutioneret teknologiverdenen og er blevet en af de mest fremtrædende teknologier i vores tid. Interessen for at skabe maskiner, der kan tænke og opføre sig som mennesker, har eksisteret i årtier. En interesse, som også har påvirket virksomheder i samtlige brancher over hele verden. Automatisering af opgaver, forbedret kundeservice og færre manuelle arbejdsgange er blandt flere fordele, som kunstig intelligens bidrager med. I denne artikel udforsker vi, hvad kunstig intelligens er, dets udvikling samt mulighederne og risiciene, der følger med.
Jun 28, 2023 4:49:27 PM twoday Denmark

Hvad er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er en teknologi, der sigter mod at efterligne menneskelig intelligens gennem computerprogrammer og Machine Learning. Konceptet har eksisteret i årtier, men det er først inden for de senere år, at teknologien for alvor er modnet og har fået en betydelig indflydelse på vores samfund.  

Tidligere AI-systemer blev primært udviklet til at løse specifikke problemer, men med fremskridt inden for Machine Learning er kunstig intelligens blevet i stand til at lære og tilpasse sig selv.  

Machine Learning er en tilgang, hvor computerprogrammer og modeller er designet til at lære og forbedre sig selv baseret på data. Deep Learning er en tilgang til Machine Learning, og er en metode, hvor vi bruger kunstige neurale netværk til at lære og forstå data på samme måde, som menneskehjernen gør det. Både Machine Learning og Deep Learning er centrale værktøjer inden for kunstig intelligens og har gjort det muligt at udvikle AI-systemer, der kan analysere data, forudsige mønstre, træffe beslutninger og udføre opgaver med høj nøjagtighed og kompleksitet.eu-taxonomy-guide-800

 

Succeshistorien med ChatGPT 

Når ordet kunstig intelligens nævnes, tænker de fleste på den AI-baserede chatapplikation ChatGPT. Applikationen har opnået utrolig succes siden lanceringen i november 2022. På bare to måneder tiltrak den over 100 millioner brugere, hvilket analytikere anser for at være den hurtigste vækst i historien for en forbrugerapp. Et tydeligt bevis på den store interesse og efterspørgsel, der er for AI-baserede chatapplikationer. 

ChatGPT har formået at fange brugernes opmærksomhed og imødekomme deres behov, og dens brugervenlige og interaktive karakter har sandsynligvis bidraget til den enorme popularitet. Det skyldes også, at mennesker tiltrækkes af muligheden for hurtig og tilgængelig hjælp døgnet rundt og generelt er fascineret af nye teknologiske fremskridt. Den hurtige vækst af ChatGPT åbner spændende muligheder for brugen af kunstig intelligens inden for forbrugerapplikationer. Det viser også, at der er et betydeligt marked for AI-baserede chatprogrammer og at brugere er blevet mere komfortable med at interagere med denne type teknologi. 

"For at forstå, hvordan vi bruger kunstig intelligens i dag, er vi nødt til at tage et skridt tilbage. I 2007 lancerede Apple sin første iPhone og ændrede dermed markedet for smartphones. Man kan sige, at iPhones løste problemet med ikke at have internettet i lommen, og vi begyndte at bruge vores telefoner på en helt anden måde end førhen. 
 
Et par år senere blev iPad’en lanceret og lavede en lignende forandring i samfundet. Siden da har vi båret teknologien med os, mere eller mindre dagligt. I dag bruger vi markant flere digitale tjenester, såsom forskellige sociale medier, betalingstjenester, streamingtjenester, tjenester til lagring af filer og arbejde med dokumenter med mere." 

Andreas Blom, produktansvarlig inden for infrastruktur hos twoday Sweden

Muligheder og risici ved kunstig intelligens  

Kunstig intelligens har åbnet en verden af muligheder for virksomheder i mange forskellige brancher. Ved at analysere adfærd og forstå præferencer, ser vi muligheder for forbedrede kundeoplevelser med skræddersyede tilbud og services, der maksimerer kundetilfredsheden og muliggør bedre og mere tilpasset kommunikation. 

Kunstig intelligens automatiserer og effektiviserer forretningsprocesser for repetitive og tidskrævende arbejdsopgaver, som frigør tid og ressourcer for virksomheder, som de i stedet kan bruge på mere værdiskabende aktiviteter.  

Det kan fx også anvendes til at automatisere dataanalyser, hvilket betyder, at beslutningsprocesser kan foretages hurtigere og mere præcist. Desuden kan kunstig intelligens hjælpe med at forudsige tendenser og adfærd i specifikke kundesegmenter ved at analysere store mængder data. Det giver virksomheder mulighed for at træffe velbegrundede beslutninger og tage nødvendige foranstaltninger på forhånd for at imødekomme kundernes behov og præferencer. 

Når det kommer til risikoen ved, at kunstig intelligens erstatter mange jobopgaver, er det vigtigt at se mulighederne i denne ændring og finde måder at arbejde sammen med teknologien på. Det handler ikke kun om at lære at bruge AI-værktøjer, men også om at udvikle færdigheder og evner, der supplerer og samarbejder med teknologien. For eksempel kan mennesker bidrage med kontekstforståelse, kritisk tænkning og dømmekraft, mens AI kan hjælpe med at håndtere store mængder data og automatisere rutineopgaver. Ved at kombinere menneskelig og kunstig intelligens kan vi skabe et mere effektivt og produktivt arbejdsmiljø, hvor hver part bidrager med deres unikke styrker.

ai-agent robot

Fremtiden for AI og ChatGPT 

Fremtiden for kunstig intelligens ser lovende ud og forventes at fortsætte med at forme vores samfund og virksomhedsaktiviteter på flere måder. Når kunstig intelligens overtager rutinemæssige og repetitive opgaver, frigøres tid og ressourcer for mennesker til at fokusere på kreative og innovative arbejdsopgaver. Ved at lære at arbejde med kunstig intelligens kan vi maksimere dens potentiale og skabe en fremtid, hvor teknologi og menneskelig intelligens samarbejder for at skabe et mere effektivt og fremtrædende samfund. 

Selvom kunstig intelligens har gennemgået en utrolig udvikling og tilbyder mange muligheder for virksomheder i forskellige brancher, bliver vi også nødt til at være opmærksomme på de risici, som teknologien medfører.  

Brugen af kunstig intelligens indebærer ofte indsamling og behandling af store mængder data. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan disse data bliver indsamlet, brugt og beskyttet for at undgå misbrug og krænkelser af privatlivet. Kunstig intelligens kan også give anledning til komplekse spørgsmål om ansvar og skyld i tilfælde af fejl eller skade. Det er nødvendigt at klarlægge juridiske og etiske retningslinjer for at fastlægge, hvem der bærer ansvaret i situationer, hvor AI-systemer er involveret. Afslutningsvist er kunstig intelligens kun så god som de data, den bliver trænet på. Hvis dataene indeholder skævheder eller bias, kan det føre til diskrimination og ulighed i beslutningsprocesser og resultater. Fx er ChatGPT trænet på oplysninger og sammenhænge fra verdenen indtil september 2021. Det betyder, at dens viden og forståelse kun går frem til det tidspunkt. Det er vigtigt at verificere oplysninger om aktuelle begivenheder og have forbehold for, at ChatGPT's svar kan være baseret på forældret viden. 

Det er stadigvæk usikkert, hvordan brugen og udviklingen af ChatGPT og lignende applikationer vil fortsætte med at udvikle sig i fremtiden. 

Ny service fra twoday revolutionerer arbejdspladsen ved hjælp af AI 

twoday AI Agent er en innovativ kunstig intelligens-applikation, der fungerer som din virksomheds egen superintelligens. Den optimerer databehandlingen, fremskynder forretningsprocesserne og automatiserer både interne og eksterne servicefunktioner ved hjælp af den avancerede GPT-sprogmodel.  

Læs mere om, hvordan du kan bruge smart informationsbehandling til at tage din virksomhed til et helt nyt niveau her

Relaterede artikler