Skip to content

Emballage-kravene vokser – men dine data-udfordringer er kun lige begyndt

Producentansvaret for emballage bliver udvidet, og allerede til august 2024 er der frist for at indrapportere oplysninger til myndighederne. Det er første skridt i en udvikling, der kommer til at stille enorme krav til din datahåndtering i alle hjørner af din forretning – er du klar til at løfte opgaven?
Jun 28, 2024 11:38:10 AM Brian Mikkelsen

Måske er emballage ikke det mest sexede, du kan forholde dig til. Men hvis vi i stedet bruger ord som producentansvar, EU-direktiver og sanktioner, får det måske en smule mere opmærksomhed. 

Med få undtagelser sælger de fleste virksomheder produkter, der på den ene eller anden måde er emballeret. Og derfor bør de fleste virksomheder have blikket fast rettet mod datoen 1. juli 2025. Her træder EU’s udvidede producentansvar for emballage nemlig i kraft i Danmark – et ansvar, der kræver, at der er fuldstændig styr på en række data, som mange virksomheder i dag ikke har overblik over.

Og for at stramme kæden yderligere en tand, ligger første deadline allerede i sommeren 2024 – nærmere bestemt 31. august.

Men lad os begynde med begyndelsen.

Lovgivningen rammer (næsten) alle

EU har i en årrække arbejdet på en lang række tiltag, der alle peger i samme retning: Bæredygtigheden skal op, og klimabelastningen skal ned.

Det har blandt andet betydet, at man som virksomhed skal forholde sig til det digitale produktpas, som indeholder en enorm mængde data om et produkts miljøpåvirkning på en lang række parametre. 

Nu er fokus så rettet mod emballage, og de kommende regler kommer til at gælde virksomheder, som sætter emballage eller emballerede produkter på det danske marked.

Det gælder både fabrikanter, importører og distributører, og producentansvaret omfatter både den primære emballage (salgsemballage), den sekundære emballage (multipak-emballage) og den tertiære emballage (transportemballage). 

Læs mere om de forskellige emballagetyper

Med andre ord kommer reglerne til at gælde alle – dog i varierende grad. Der er nemlig en bagatelgrænse på 8 tons emballage om året, men selv virksomheder, der ligger under grænsen, skal stadig deklarere den samlede emballagemængde. 

Alt handler om data

Måske sidder du med ét altoverskyggende spørgsmål: Hvorfor er det her relevant for mig – min kerneforretning har jo intet med emballage at gøre?

Det er relevant for dig, fordi lovgivningen medfører, at du mere end nogensinde har brug for at have fuldstændig styr på en lang række forskellige informationer, som skal bruges til den lovpligtige afrapportering.

Når vi dykker ned i den konkrete opgave, I står overfor som virksomhed, skal I fra 2024 indberette emballagemængder i kilo på følgende materialekategorier:

 • Pap
 • Papir
 • Jernholdige materialer
 • Aluminium
 • Glas
 • Plast
 • Mad- og drikkekartoner
 • Træ

I skal også indberette, hvordan emballageaffaldet skal sorteres i kategorierne genanvendelse, restaffald og farligt affald, ligesom I skal vurdere, om emballagen ender som erhvervsaffald eller husholdningsaffald.

Som du kan se, tegner der sig et tydeligt billede: For at kunne leve op til rapporteringskravene, skal du have styr en enorm mængde data. 

En skov af emballage

Lad os tage et eksempel. Du sælger vin, og det er i bund og grund et simpelt produkt. Men set med emballage-briller er billedet noget bredere.

Flasken består af glas, og så er der en plombering, en prop og en etiket. Vinen kommer i en kasse, som står på en palle.

Dermed er den simple flaske vin pludselig en kompleks størrelse, fordi de forskellige emballage-typer skal kategoriseres korrekt, og den øvelse forudsætter et fuldstændigt overblik over data. 

Excel og ERP under pres

I dag klarer mange virksomheder sig igennem med en kombination af ERP-data og et bjerg af Excel-ark. Men i takt med, at kravene stiger, bliver den øvelse i tiltagende grad mere vanskelig.

ESG-rapportering forudsætter data i stor skala, og selvom Excel-ark ofte er et godt og logisk sted at starte, bliver manuel håndtering af alle relevante typer data slet og ret for krævende over tid.

Derfor kommer den lidt håndholdte tilgang til kort over tid. Ikke mindst fordi emballage kun er begyndelsen.

Forestil dig, hvor stor opgaven bliver, når der ikke kun er tale om én rapport, men måske 25, og vi ikke kun taler om 8 felter, der skal udfyldes, men +500.

Integrationer, Data Hubs og PIM

Derfor giver det virkelig god mening at benytte det udvidede producentansvar for emballage som anledning til at kigge på sit systemlandskab og bygge en datamodel, som kan modelleres og udbygges over tid i takt med stigende og ændrede krav.

Den rigtige tekniske løsning for netop din virksomhed kan se meget forskellig ud. Måske kan du klare dig med integrationer og API’er, måske giver det mening at kigge på Data Hubs og systemer som Microsoft Fabric, Power BI-tools og Jedox, og måske skal du i stedet fokusere på et Product Information Management-system (PIM). Det vender vi tilbage til om et kort øjeblik. 

ERP, PIM og Datahub

De fire faser i din ESG-dataøvelse 

Uanset hvad du vælger at gøre rent teknisk og organisatorisk, er der en objektiv virkelighed, der banker på. 

I sommeren 2024 ligger den første deadline, hvor du skal registrere virksomhedens forventede tilgængeliggjorte mængder emballage for kalenderåret 2024 fordelt på fraktioner, ligesom du skal registrere, hvorvidt der er tale om erhvervs- eller husholdningsaffald.

Og i de kommende år begynder nettet at strammes, hvorfor I har brug for at inddele jeres indsatser og fokuspunkter i faser. Faser, der sikrer, at I får sat dataindsamlingen og –behandlingen i system på en måde, der gør afrapporteringen overskuelig. 

De fire faser i din ESG dataøvelse

3-dages program for jeres ESG-dataøvelse

Alt dette kan måske virke en smule uoverskueligt, og indrømmet: Det er tale om en stor opgave, og tiden er i dén grad en faktor.

I twoday har vi sammensat et 3-dages program, hvor vi hjælper dig med at blive klar til opgaven.

 • Dag 1 handler om ESG & datakrav, hvor vi lægger fundamentet.
 • Dag 2 fokuserer på arkitektur og processer, og her kortlægger vi det nuværende IT-landskab og identificerer gap’s og udfordringer.
 • Dag 3 er dedikeret til konkrete actions og udarbejdelse af et roadmap, så I har en handleplan. 

Masser af finansieringsmuligheder

Du vil naturligvis gerne vide, hvad 3-dages programmet koster – og det kan vi desværre ikke fortælle dig, for det forudsætter, at vi kender lidt mere til din virksomhed og jeres behov. Så vi har brug for at tage en snak, før vi kan give dig en pris.

Det, vi imidlertid kan sige, er, at vi har designet programmet således, at også mindre og mellemstore virksomheder kan være med økonomisk.

Og så er det også væsentligt at sige, at der findes masser af finansieringsmuligheder – myndighederne er godt klar over, at det her er fuldstændig afgørende for det danske erhvervsliv, så der er en del puljer, man kan søge.

Uanset hvad er det nødvendigt, at I gør noget – og vi hjælper hellere end gerne med at strukturere arbejdet. 

Få hjælp til at blive klar

Ræk ud til mig eller udfyld formularen nedenfor. Så kontakter vi dig snarest.

Brian Mikkelsen

Strategisk forretningsudvikler & Head of PIM
+45 26 89 43 04
brian.mikkelsen@twoday.com

Relaterede artikler